Materiały na sesję

 

  1. DRUK Nr 1/XXXIII - Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  2. DRUK Nr 2/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego w Gryfinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
  3. DRUK Nr 3/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie.
  4. DRUK Nr 4/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.
  5. DRUK Nr 5/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.
  6. DRUK Nr 6/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino
  7. DRUK Nr 7/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.