Regulamin Pracy Urzędu

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.51.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.48.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.21.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie