Zastępcy Burmistrza

  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
  tel. 91-416-22-10
   
  Paweł Nikitiński
  e-mail  pawel.nikitinski@gryfino.pl
   
  Tomasz Miler
   e-mail  tomasz.miler@gryfino.pl
   
  Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków - poniedziałki 1500-1700.
W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu w godzinach 1500-1600.