Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

REJESTR ŻŁOBKÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY GRYFINO

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek NIP podmiotu prowadzącego Regon podmiotu prowadzącego Nazwa i miejsce prowadzenia żłobka Godziny pracy
żłobka
Adres poczty elektronicznej
i nr telefonu żłobka
Liczba miejsc w żłobku Liczba dzieci zapisanych Informacja czy żłobek dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki Wysokość opłat w żłobku
Opłata miesięczna, opłata stała Opłata za wyżywienie dzienna
1. Gmina Gryfino 8581726078 811684551 Żłobek Miejski w Gryfinie
ul. Władysława Łokietka 10,
74-100 Gryfino

Od 6.30 do
16.30

zlobek@gryfino.pl

tel. 91 3070055

140

140

Udogodnienia architektoniczne – rampa dla osób niepełnosprawnych 336,00 zł 6,00 zł

 

Lista załączników:
01 Protokół kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10 w dniu 21 kwietnia 2017 r. [323925 bajtów]
02 Protokół kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10 w dniu 20 kwietnia 2018 r. [441241 bajtów]
03 Protokół kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10 w dniu 10 grudnia 2019 r. [600237 bajtów]