Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych2021-01-15 12:47:39Marta Karpickanowa pozycja
Plan postępowań o udzielenie zamówień2021-01-15 11:57:03Anna Bednarskanowa pozycja
Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Gryfinie2021-01-15 11:24:47Alicja Kowalskazmiana danych
Rejestr petycji - Rada Miejska2021-01-15 11:19:46Alicja Kowalskanowa petycja
Rok 20202021-01-15 09:29:12Paulina Pawłowskanowa pozycja
Decyzje środowiskowe2021-01-15 09:27:10Jacek Czaczyknowa pozycja
Rok 20212021-01-13 15:23:46Marta Bachtiaknowa pozycja
Informacja o podatkach lokalnych2021-01-13 14:44:17Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2021-01-13 10:24:17Leszek Ludwiniaknowa pozycja
Gospodarka odpadami komunalnymi2021-01-12 11:25:25Jacek Czczyknowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2021-01-12 08:46:01Edyta Matyszczyknowa pozycja
Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2021-01-11 15:41:09Daniel Pietrasnowa pozycja
Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2021-01-11 12:23:47Arkadiusz Pawliknowa pozycja
Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2021-01-11 11:09:25Beata Ludwiczaknowa pozycja
Plan pracy na 2021 r.2021-01-08 10:45:57Edyta Matyszczyknowa pozycja
Plan pracy na 2021 r.2021-01-08 10:20:00Edyta Matyszczyknowa pozycja
Plan pracy na 2021 r.2021-01-08 10:15:48Edyta Matyszczyknowa pozycja
Plan pracy na 2021 r.2021-01-08 10:15:16Edyta Matyszczyknowa pozycja
Rok 2021 - posiedzenia2021-01-08 09:25:08Edyta Matyszczyknowa pozycja
Rok 2021 - posiedzenia2021-01-08 09:24:10Edyta Matyszczyknowa pozycja
Rok 2021 - posiedzenia2021-01-08 09:23:12Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-01-08 08:35:09Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2021-01-08 08:34:11Edyta Matyszczyknowa pozycja
Oferty pracy2021-01-07 14:42:23Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
DEKLARACJA o wysokości opłaty2021-01-07 14:27:05Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2021-01-07 13:47:58Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
Wzory deklaracji podatkowych2021-01-07 13:40:30Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
Wybory uzupełniające ławników 2021 r.2021-01-07 11:57:53Alicja Kowalskanowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2021-01-05 09:08:50Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
UMiG - telefony wewnętrzne2021-01-05 08:22:55Administratorzmiana danych
Zamówienia powyżej 30.000 euro2021-01-04 12:52:52Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2020r.2021-01-04 09:59:56Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
ROK 20202021-01-04 09:11:13Alicja Kowalskazmiana danych
Plan audytu wewnętrznego na 20212020-12-31 11:20:45Anna Myśkonowa pozycja
Zamówienia do 30.000 euro2020-12-30 15:31:44Mariusz Gałanowa pozycja
Porządek obrad2020-12-30 13:06:35Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2020-12-30 13:03:20Edyta Matyszczyknowa pozycja
Wyniki głosowania2020-12-30 12:28:22Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2021-20302020-12-30 12:14:20Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
Sesja nr XXX2020-12-30 11:56:06Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2020-12-30 11:36:01Ryszard Stempińskizmiana danych
Zapisy wideo przebiegu sesji2020-12-30 11:34:32Ryszard Stempińskinowa pozycja
Materiały na sesję2020-12-28 13:33:45Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2020-12-28 13:27:37Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Strona główna2020-12-28 07:42:54Administratorimport
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.2020-12-23 14:42:50OPSnowa pozycja
Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino2020-12-23 14:42:19opsnowa pozycja
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 20242020-12-23 14:40:31opsnowa pozycja
Konsultacje społeczne dotyczące Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026.2020-12-23 14:39:13Leszek Ludwiniaknowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2020-20302020-12-23 09:54:09Sylwia Skrzyniarznowa pozycja