Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
UMiG - adresy e-mail2021-04-22 09:37:08Ryszard Stempińskimodyfikacja danych
UMiG - telefony wewnętrzne2021-04-22 09:36:02Administratorzmiana danych
ROK 20212021-04-22 09:14:56Alicja Kowalskamodyfikacja danych
Rok 20212021-04-21 15:05:05Krystyna Bernackanowa pozycja
Nieruchomości2021-04-21 13:37:53Małgorzata Biniak-Gutkowskanowa pozycja
Decyzje środowiskowe2021-04-20 13:41:40Jacek Czaczyknowa pozycja
Materiały na sesję2021-04-20 11:14:06Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Oferty pracy2021-04-19 15:50:01Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gryfino, na podstawie art. 37 ust. 1 ufp2021-04-19 15:48:01Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Porządek obrad2021-04-19 14:42:10Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2021-04-19 14:26:05Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zamówienia do 130 000 złotych2021-04-16 12:45:57Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2021-04-15 09:54:34Teresa Drążeknowa pozycja
Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2021-04-15 08:45:21Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych2021-04-15 08:27:50Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Budżet obywatelski na rok 20212021-04-13 15:15:22Leszek Ludwiniaknowa pozycja
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - wyłożenie 32021-04-12 12:37:41Joanna Ekiertnowa pozycja
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.2021-04-08 14:02:19Justyna Satanowskanowa pozycja
Strona główna2021-04-08 12:01:59Administratorimport
Interpretacje przepisów prawa podatkowego2021-04-06 15:01:39Agnieszka Żelechnowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2021-04-02 12:32:20Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
Informacje o przydatności wody do spożycia2021-04-02 12:21:16Maja Wójciaknowa pozycja
Sprawozdania Burmistrza od 29.10.20142021-04-01 11:11:51Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20202021-03-31 12:30:41Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Deklaracja dostępności2021-03-31 09:06:39Ryszard Stempińskinowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2021 r.2021-03-30 08:52:57Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Uchwały dotyczące budżetu2021-03-30 08:42:22Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Sesja nr XXXIII2021-03-30 08:37:12Maja Wójciaknowa pozycja
Wyniki głosowania2021-03-30 07:16:58Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Protokół z obrad2021-03-26 10:55:05Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Protokół z obrad2021-03-26 10:52:43Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2021-03-26 10:41:45Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis wideo przebiegu sesji2021-03-26 08:41:26Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapisy wideo przebiegu sesji2021-03-26 08:04:00Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2021-03-26 08:02:38Ryszard Stempińskizmiana danych
Opinie Komisji do projektów uchwał2021-03-24 11:18:05Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2021-03-24 10:41:56Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-03-24 10:33:22Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2021-03-23 13:51:14Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-03-23 13:40:37Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2021-03-22 13:45:40Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-03-22 13:43:19Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (rolnej lub leśnej)2021-03-19 14:33:59Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (niezależnie od ustaleń planu miejscowego)2021-03-19 14:32:39Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)2021-03-19 14:30:47Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)2021-03-19 14:29:16Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)2021-03-19 14:26:30Teresa Drążekzmiana danych
Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości2021-03-19 14:23:39Teresa Drążekzmiana danych
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty2021-03-19 14:21:45Żaneta Snochnowa pozycja
Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji2021-03-19 14:20:00Teresa Drążekmodyfikacja danych