Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych2021-10-20 15:21:35Anna Bednarskanowa pozycja
Decyzje środowiskowe2021-10-20 15:18:18Jacek Czaczyknowa pozycja
Zamówienia do 130 000 złotych2021-10-20 14:58:47Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Rok 20212021-10-20 12:45:05Angelika Jagła-Błasiaknowa pozycja
ROK 20212021-10-19 14:50:51Alicja Kowalskamodyfikacja danych
Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2021-10-19 14:02:50Małgorzata Ważyńska-Piaskowskanowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2021-10-19 13:21:47Edyta Matyszczyknowa pozycja
Materiały na sesję2021-10-19 09:41:11Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2021-10-18 15:50:40Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu2021-10-18 13:06:15Justyna Satanowskazmiana danych
Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności2021-10-18 12:38:48Justyna Satanowskazmiana danych
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej2021-10-18 12:22:56Justyna Satanowskazmiana danych
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej2021-10-18 12:17:46Justyna Satanowskazmiana danych
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego2021-10-18 12:14:05Justyna Satanowskazmiana danych
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy2021-10-18 12:09:31Justyna Satanowskazmiana danych
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich2021-10-18 12:03:31Justyna Satanowskazmiana danych
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich2021-10-18 11:59:52Justyna Satanowskazmiana danych
Zarządzenia dotyczące budżetu2021-10-15 15:29:47Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2021-10-15 15:25:58Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2021-10-14 07:20:01Maja Wójciaknowa pozycja
Nieruchomości2021-10-13 10:03:24Izabela Szczepańskanowa pozycja
Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Gryfinie2021-10-12 11:40:54Alicja Kowalskazmiana danych
Rejestr petycji - Rada Miejska2021-10-12 11:37:09Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2021-10-12 11:15:01Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-10-12 11:06:36Edyta Matyszczyknowa pozycja
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-20272021-10-08 15:03:19Jacek Czaczyknowa pozycja
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.2021-10-06 14:12:10Justyna Satanowskanowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2021-10-06 13:40:10Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis wideo przebiegu sesji2021-10-06 07:59:58Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapisy wideo przebiegu sesji2021-10-06 07:55:39Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2021-10-06 07:53:12Ryszard Stempińskizmiana danych
Wyniki głosowania2021-10-05 11:23:00Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Oferty pracy2021-10-05 11:12:02Wiesława Siweknowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2021-20302021-10-04 13:19:05Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
Uchwały dotyczące budżetu2021-10-04 13:12:37Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Sprawozdania Burmistrza od 29.10.20142021-10-04 12:19:32Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2021 r.2021-10-01 13:35:50Agnieszka Grzegorczykmodyfikacja danych
Sesja nr XLI2021-10-01 13:30:58Milena Świebodanowa pozycja
Protokół z obrad2021-10-01 09:48:30Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Protokół z obrad2021-10-01 09:46:29Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2021-09-29 13:20:39Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-09-29 13:13:15Edyta Matyszczyknowa pozycja
Opinie Komisji do projektów uchwał2021-09-29 13:05:38Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2021-09-28 14:51:57Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-09-28 14:38:06Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2021-09-28 13:45:41Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-09-28 13:40:53Edyta Matyszczyknowa pozycja
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie2021-09-28 13:30:26Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
Porządek obrad2021-09-27 13:28:51Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2021-09-27 13:20:37Edyta Matyszczyknowa pozycja