UMiG - telefony wewnętrzne

                                                             Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

tel.   91-416-20-11   następnie numer wewnętrzny 

Budynek przy ul. 1 Maja 16
Nr pokoju Nazwa wydziału Nazwisko i imię pracownika Nr telefonu
PIWNICA
001 Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Iwona Dąbro-Adamiak 260
Główny specjalista z zakresu BHP Arkadiusz Pawlik
002 Wydział Organizacyjny  Kadry Wiesława Siwek 141
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska 101
Małgorzata Kurpińska 151
003 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  (Obrona Cywilna) Andrzej Wiśniewski - kierownik 333
Radosław Kaliński 339
Mariusz Seredziuk 309
007 Archiwum Izabela Buckowska 107
012 Referat Informatyki Daniel Adamczyk - kierownik referatu 350
013 Referat Informatyki Ryszard Stempiński 305
Ryszard Olejarz 315
016 Straż Miejska Roman Rataj - komendant
Arkadiusz Rybicki - z-ca komendanta
186
Adam Jędrzejczyk
Piotr Kawka
Robert Kukiełka
Anna Zawierucha
Michał Dudek
286
PARTER
1 Urząd Stanu Cywilnego
Referat Spraw Obywatelskich
Aneta Raciborska - naczelnik wydziału
Justyna Satanowska - z-ca naczelnika
201
2 KASA Katarzyna Głowacka-Krysiak 202
3 Urząd Stanu Cywilnego Aneta Kuźma - z-ca kierownika USC 203
Izabela Kozak
Renata Kuryło
4 Referat Spraw Obywatelskich Anna Fortuna
Beata Karolczyk
Joanna Popławska
204
6 Wydział Organizacyjny Beata Ludwiczak - naczelnik
Izabela Buckowska - z-ca naczelnika
Olga Ostrówka
316
Monika Ferens 206
6a Wydział Organizacyjny
Biuro Obsługi Interesantów
Agnieszka Szuster 106
Sandra Ebert
Małgorzata Biniak-Gutkowska
156
7 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Kinga Rataj  207
Joanna Kowalska 307
8 Wydział Gospodarki Komunalnej Marta Kokosza 208
9 Referat Inwestycji Joanna Owczarek 209
Referat Rozwoju Katarzyna Łabuda
10 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Ewelina Leszczyńska
Aneta Sadowska
210
Beata Nowakowska 310
11 Wydział Inwestycji Mariusz Andrusewicz - naczelnik
Marcin Stawicki - z-ca naczelnika
311
Referat Inwestycji (BMI.RI) Daria Koczan
Adrian Kardynalczyk
111
Katarzyna Birkenfeld-Ból 399
Referat Rozwoju (BMI.RR) Natalia Suślak
Justyna Siwek-Matura 211
12 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
Referat Planowania Przestrzennego (BMP.RP)
Marta Bachtiak 212
Małgorzata Lewandowska 242
Beata Szczepańska 312
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
Referat Ochrony Środowiska (BMP.ROŚ)
Jacek Czaczyk 112
Angelika Jagła-Błasiak 241
13 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) Joanna Ekiert - naczelnik
Janina Major  - z-ca naczelnika
113
14 Wydział Gospodarki Komunalnej Małgorzata Wojdyła
Natalia Haselbauer
214
Daria Ewald 314
15 Wydział Gospodarki Komunalnej Mariusz Tarka  - naczelnik
Agnieszka Juszczak - z-ca naczelnika
215
16 Sekretarz Miasta i Gminy Ewa Sznajder 216
17 Wydział Organizacyjny Bożena Szewczuk 217
18 Skarbnik Miasta i Gminy Beata Blejsz 218
19 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Iwona Szymańska-Ciepłucha - naczelnik
Agnieszka Żelech  - z-ca naczelnika
219
PIĘTRO
20 Wydział Finansowo-Księgowy Anna Juszczak 220
Małgorzata Smołuch 320
21 Wydział Finansowo-Księgowy Gabriela Tołpa
Iwona Adamczyk
121
Dorota Duchowska 221
22 Wydział Finansowo-Księgowy Agnieszka Jewsiej 122
Małgorzata Dzierbicka 222
23 Wydział Zamówień Publicznych Anna Bednarska
Magdalena Ochocka
223
24 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Furtak 124
Magdalena Wicińska 224
Sylwia Wróbel 324
26 Wydział Zamówień Publicznych Angelika Szulc - naczelnik
Agnieszka Wernikowska  - z-ca naczelnika
226
27 Biuro Obsługi Rady Alicja Kowalska - kierownik 327
Agnieszka Grzegorczyk 127
Edyta Matyszczyk 227
28 Wydział Finansowo-Księgowy Milena Swieboda - naczelnik
Maria Waszczyk - z-ca naczelnika
228
29 Audyt Wewnętrzny Anna Myśko 229
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP) Katarzyna Krasowska - architekt miejski 329
30 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński 230
31 Sekretariat Burmistrza Karolina Grąbczewska 231
32 Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn 232
33 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler 233

                           Wydziały poza budynkiem Urzędu Miasta i Gminy

Budynek "Bank Pekao SA" ul. Parkowa 3
Nazwa wydziału Nr pokoju Pracownicy wydziału Telefon
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 201 Teresa Drążek - naczelnik 401
Edyta Welzandt - z-ca naczelnika 411
202 Barbara Bara 402
Edyta Sztylke 412
203 Izabela Szczepańska 403
Izabela Ziemska-Walczak 413
204 Urszula Ksel 414
Żaneta Snoch 424
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych /
Referat Spraw Społecznych
205 Leszek Ludwiniak 415
Ewa Filip 453
209 Grzegorz Jastrowicz - naczelnik 450
210 Barbara Stachoń 463
Daniel Pietras 409
211 Barbara Lefik-Żarczyńska - kierownik referatu 451
Alicja Kubiak 461
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych / Referat Edukacji 212 Swietłana Sochaj - z-ca naczelnika
Władysław Pielechowski
462
Magdalena Januszewska 472
Marta Karpicka 482
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej 213 Jakub Matura - kierownik 400
Małgorzata Wasiluk 425
Tomasz Tarnowski 473