Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

NetWorkS! Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
Nr akredytacji: AB 419
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728, Warszawa
laboratorium@networks.pl

 

Informujemy, że na stronie internetowej:

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!