INFORMUJEMY

Od 2007 roku w tym folderze znajdą się wszystkie informacje na temat dzierżaw oraz sprzedaży nieruchomości na drodze przetargowej bądź bezprzetargowej

Nieruchomości

Data ogłoszenia Tytuł
2024-06-28   Wykaz 44/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 43/2024 obejmujący nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące własność Gminy Gryfino przeznaczone do dzierżawy i najmu na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-06-28   WYKAZ 42/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 41/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 40/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 39/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 38/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 37/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 36/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 35/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 34/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 33/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 32/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 31/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-28   WYKAZ 30/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-06-26   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 w której skład wchodzi dz. 226/1 i 226/2 (przy ul. Szczecińskiej – droga krajowa nr 31) - pod zabudowę magazynowo – usługową oraz parking.  
2024-06-25   Wykaz nr 29/2024 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-06-20   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Łącznej) dz. 299/6, 299/7, 299/25, 299/26, 299/27 - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (1.MN, 3.MN).  
2024-06-20   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Fabrycznej) dz. 297/5, 297/7 - pod zabudowę przemysłową oraz pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą (18.PP, 16.UH, UG, UR).  
2024-06-20   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 5 (rejon ulicy Czechosłowackiej) dz.146/10, 146/11 - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (II.2.MNj )  
2024-06-20   Wykaz nr 28/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w obrębie ewidencyjnym Krajnik, dz. 201/14 - pod zabudowę siedliskową oraz tereny użytków rolnych (MR, R).  
2024-06-14   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 – dz. 147/1, 147/2, 147/3, 147/4 (rejon ulicy Łącznej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży, budynków gospodarczych (2.MNj).   
2024-06-14   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 – dz. 1430/6, 1430/8, 1430/9 (rejon ulicy Wiosennej i Pogodnej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)   
2024-06-12   Wykaz nr 27/2024 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.  
2024-06-12   Wykaz nr 26/2024 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-06-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej w miejscowości Dołgie   
2024-06-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej w miejscowości Drzenin   
2024-06-03   Wykaz nr 25/2024 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-05-24   Wykaz nr 24/2024 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-05-24   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Łącznej) dz. 299/15, dz. 299/18 - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2.MN).  
2024-05-24   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 2 (ulica Mazurska) dz. 53/2 - pod zabudowę usług biurowych, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U2)  
2024-05-21   Wykaz nr 23/2024 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-05-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntów gminnych oznaczonych numerami: 46/1, 40/1, 36,39 położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik i 156/7 położonego w obrębie ewidencyjnym Pniewo, stanowiących własność Gminy Gryfino.  
2024-05-14   Wykaz nr 22/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - wykaz obejmujący nieruchomość gruntową niezabudowaną, w skład której wchodzą działki nr 226/1 i 226/2, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2024-04-25   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Łącznej dz. 147/1, 147/2, 147/3, 147/4) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży, budynków gospodarczych (2.MNj).  
2024-04-18   Wykaz nr 21/2024 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-04-16   WYKAZ 20/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną przy ul. Parkowej 13/6 w miejscowości Drzenin - przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  
2024-04-16   Wykaz nr 19/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną w miejscowości Dołgie 38/4 - przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  
2024-04-09   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Fabrycznej) - pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami towarzyszącymi oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi (MW.1, MN,1).  
2024-04-09   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Łącznej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (1.MN, 3.MN).  
2024-04-09   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Fabrycznej) - pod zabudowę przemysłową oraz pod zabudowę handlową, gastromiczną lub rzemieślniczą (18.PP, 16.UH, UG, UR).  
2024-04-09   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 (rejon ulicy Wiosennej i Pogodnej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)  
2024-04-09   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 5 (rejon ulicy Czechosłowackiej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (II.2.MNj )  
2024-04-08   Wykaz nr 18/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2024-04-08   Wykaz nr 17/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2024-04-08   Wykaz nr 16/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2024-04-05   Wykaz nr 15a/2024 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-04-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu gminnego oznaczonego numerem 320 położonego w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, stanowiącego własność Gminy Gryfino.  
2024-03-27   Wykaz nr 15/2024 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino przeznaczone do dzierżawy, użyczenia na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-03-20   Wykaz nr 14/2024 obejmujący nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące własność Gminy Gryfino przeznaczone do dzierżawy, najmu i użyczenia na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-03-13   WYKAZ Nr 13/2024 nieruchomości przeznaczonych do zamiany  
2024-02-29   Wykaz nr 12/2024 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-02-27   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Łącznej dz. 147/1, 147/2, 147/3, 147/4) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży, budynków gospodarczych (2.MNj).  
2024-02-22   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, (dz. 470/5) - przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową (P.47.04.P.U)   
2024-02-22   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, (dz. 470/3) - przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową (P.47.03.P,U)  
2024-02-22   Wykaz nr 11/2024 obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.  
2024-02-16   Wykaz nr 10/2024 wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-02-16   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony a sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 5 (rejon ulicy Czechosłowackiej dz. 146/10 i 146/11) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (II.2.MNj)  
2024-02-12   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 459/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 2 przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno - usługową w tym usług rzemieślniczych, z dopuszczeniem budynków towarzyszących oraz budynku mieszkalnego związanego z funkcją usługową.  
2024-02-06   Wykaz nr 9/2024 wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-02-06   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 (rejon ulicy Wiosennej i Pogodnej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj  
2024-02-06   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Łącznej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (1.MN, 3.MN).  
2024-02-06   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Fabrycznej) - pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami towarzyszącymi oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi (MW.1, MN,1).  
2024-02-06   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Fabrycznej) - pod zabudowę przemysłową oraz pod zabudowę handlową, gastromiczną lub rzemieślniczą (18.PP, 16.UH, UG, UR).  
2024-01-26   Wykaz nr 8/2024 wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy i użyczenia na czas oznaczony do 3 lat.  
2024-01-15   WYKAZ 7/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-01-10   WYKAZ 6/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-01-10   WYKAZ 5/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-01-10   WYKAZ 4/2024 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2024-01-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na wysokość miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Chrobrego 17a w Gryfinie.  
2024-01-05   Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg – na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gruntu gminnego, o łącznej powierzchni 8,9675 ha, oznaczonego numerem działek: 112/2 i 118 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino  
2024-01-05   Wykaz nr 3/2024 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2024-01-05   Wykaz nr 2/2024 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2024-01-05   Wykaz nr 1/2024 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2023-12-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że unieważnia czynności unieważniające rokowania, przeprowadzone w dniu 26 września 2023 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.  
2023-12-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 (rejon ulicy Wiosennej i Pogodnej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)  
2023-12-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Fabrycznej) - pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami towarzyszącymi oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi (MW.1, MN,1)  
2023-12-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Fabrycznej) - pod zabudowę przemysłową oraz pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą (18.PP, 16.UH, UG, UR).  
2023-12-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 2 przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno - usługową w tym usług rzemieślniczych, z dopuszczeniem budynków towarzyszących oraz budynku mieszkalnego zwiazanego z funkcją usługową.  
2023-12-08   Wykaz nr 47/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2023-12-06   Obwieszczenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości niezbędnej w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino  
2023-12-01   Wykaz nr 44/2023 nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia, na czas oznaczony do lat trzech lub nieoznaczony.  
2023-11-17   Wykaz nr 43/2023 obejmujący nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do najmu na czas oznaczony do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – ul. Chrobrego 17a w Gryfinie.  
2023-11-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg – na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gruntu gminnego, o łącznej powierzchni 8,9675 ha, oznaczonego numerem działek: 112/2 i 118 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.  
2023-11-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że unieważnia rokowania przeprowadzone w dniu 26 września 2023 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.  
2023-10-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, ze przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr 3 w kompleksie garażowym przy ulicy Łużyckiej 3AB w Gryfinie  
2023-10-31   Burmistr Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 2 przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno - usługową w tym usług rzemieślniczych, z dopuszczeniem budynków towarzyszących oraz budynku mieszkalnego związanego z funkcją usługową.  
2023-10-27   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza szósty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4, (rejon ulicy Wiosennej i Pogodnej) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)  
2023-10-27   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ulicy Łącznej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (1.MN, 2.MN, 3.MN).   
2023-10-27   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Fabrycznej) pod zabudowę przemysłową oraz pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą (18.PP, 16.UH, UG, UR).   
2023-10-27   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Fabrycznej) pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami towarzyszącymi oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi (MW.1, MN,1)   
2023-10-18   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę stoisk handlowych, w okresie od 28.10.2023 r. do 01.11.2023 r., przeznaczonych na sprzedaż chryzantem i zniczy, położonych na działce nr 457 w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino.  
2023-10-10   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 (rejon ulicy Liliowej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN,2R, MN.2)  
2023-09-22   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Fabrycznej) pod zabudowę przemysłową oraz pod zabudowę handlową, gastromiczną lub rzemieślniczą (18.PP, 16.UH, UG, UR).  
2023-09-22   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Gryfino 1 (rejon ulicy Fabrycznej) pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami towarzyszącymi oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi (MW.1, MN,1)  
2023-09-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę stoisk handlowych, o powierzchni 36 m2 przeznaczonych na sprzedaż chryzantem i zniczy położonych na działce nr 457 w obrębie ewidencyjnym Gryfino 2.  
2023-09-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg – na wysokość miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni 35,9 m2, położonego w budynku przy ul. Kościelnej 28 w Gryfinie.  
2023-09-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu w kompleksie garażowym przy ulicy Łużyckiej 3AB w Gryfinie  
2023-09-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ulicy Łącznej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (1.MN, 2.MN, 3.MN).   
2023-09-15   Wykaz nr 42/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2023-09-15   WYKAZ NR 41/2023 obejmujący nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat.  
2023-08-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na wysokość miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino.  
2023-08-25   Wykaz nr 40/2023 obejmujący nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do najmu na czas oznaczony do 3 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego  
2023-08-25   Wykaz nr 39/2023 nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny  
2023-08-25   Wykaz nr 38/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2023-08-25   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugie rokowania po pierwszym rokowaniu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 2  
2023-08-11   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 (rejon ulicy Wiosennej i Pogodnej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)   
2023-08-11   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 (rejon ulicy Stokrotki) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi (MN.2)  
2023-07-28   WYKAZ NR 35/2023 obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.  
2023-07-26   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na wysokość miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino.  
2023-07-07   WYKAZ 34/2023 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2023-07-07   WYKAZ nr 33/2023 obejmujący nieruchomość lokalową niemieszkalną – garaż, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  
2023-06-30   WYKAZ nr 32/2023 obejmujący nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do najmu na czas oznaczony do 3 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.  
2023-06-30   WYKAZ nr 31/2023 obejmujący nieruchomość lokalową niemieszkalną – garaż, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  
2023-06-30   Wykaz nr 30/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, położone w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino   
2023-06-30   Wykaz nr 29/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MW.1, MN.1).  
2023-06-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ulicy Łącznej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (1.MN, 2.MN, 3.MN).  
2023-06-22   Informacja o przeprowadzonym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1,  
2023-06-20   WYKAZ 28/2023 - obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2023-06-20   WYKAZ 27/2023 - obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2023-06-20   WYKAZ 26/2023 - obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2023-06-20   WYKAZ 25/2023 - obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2023-06-20   WYKAZ 24/2023 - obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2023-06-19   Wykaz 23/2023 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2023-06-19   Wykaz 22/2023 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2023-06-19   Wykaz 21/2023 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2023-06-19   Wykaz 20/2023 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2023-06-19   Wykaz 19/2023 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2023-06-19   Wykaz 18/2023 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2023-06-19   Wykaz 17/2023 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2023-05-29   Wykaz nr 16/2023 obejmujący nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy i najmu na czas oznaczony do 3 lat.  
2023-05-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwsze rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino,   
2023-05-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino (rejon ulicy Wiosennej i Pogodnej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj )  
2023-05-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 (rejon ulicy Stokrotki) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi (MN.2)  
2023-04-27   Wykaz nr 15/2023 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, na okres 29 lat z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej.  
2023-04-27   Wykaz nr 14/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2023-04-27   Wykaz nr 13/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2023-04-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi (MN.2)  
2023-04-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w dniu 8 marca 2023 r. w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przeprowadzony został trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej pod tereny zieleni parkowej (G3-51.ZP).  
2023-04-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w dniu 8 marca 2023 r. w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przeprowadzony został trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino , przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową (W2.85.02.P/U).  
2023-04-19   Wykaz 12/2023 obejmujący nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy i użyczenia na czas oznaczony do 3 lat.  
2023-04-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Gryfino wynoszącego 3/8 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w obrębie Radziszewo 1.   
2023-03-28   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino (rejon ulicy Czechosłowackiej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (II.2.MNj)  
2023-03-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 (rejon ulicy Stokrotki) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi (MN.2)  
2023-03-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Gryfino wynoszącego 3/8 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w obrębie Radziszewo 1.   
2023-03-01   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową.   
2023-03-01   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową.  
2023-03-01   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino  
2023-02-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudową mieszkaniową jednorodzinną (2.MN).  
2023-02-10   WYKAZ NR 9/2023 - obejmujący nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do najmu, dzierżawy i użyczenia na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowych: Dzierżawcy, Najemcy i Biorącego w użyczenie.  
2023-02-10   WYKAZ 11/2023 - obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2023-02-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino (rejon ulicy Wiosennej i Pogodnej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)  
2023-02-10   Wykaz nr 10/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2023-02-03   Wykaz nr 8/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2023-01-27   Wykaz nr 7/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2023-01-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino przeznaczonej pod tereny zieleni parkowej (G3-51.ZP). Obowiązuje zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy.  
2023-01-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową (W2.85.02.P/U )  
2023-01-24   WYKAZ 6/2023 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2023-01-24   WYKAZ 5/2023 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2023-01-18   WYKAZ 4/2023 obejmujący nieruchomość lokalową użytkową niemieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2023-01-18   WYKAZ 3/2023 obejmujący udział 3/8 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiący własność Gminy Gryfino, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu  
2023-01-18   Wykaz nr 2/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2023-01-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg (konkurs ofert) na wysokość miesięcznej stawki czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino.  
2023-01-13   Informacja o wyniku przetargu z dnia 5 stycznia 2023 r.  
2023-01-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino   
2022-12-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino (rejon ulicy Wiosennej i Pogodnej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj )  
2022-12-20   WYKAZ 66/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2022-12-20   WYKAZ 65/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2022-12-20   WYKAZ 64/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2022-12-20   WYKAZ 63/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2022-12-20   WYKAZ 62/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2022-12-20   WYKAZ 61/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2022-12-14   WYKAZ 60/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2022-12-13   Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino (rejon ulicy Wiosennej i Pogodnej), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług  
2022-12-12   WYKAZ 59/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2022-12-12   WYKAZ 58/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2022-12-09   WYKAZ 57/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2022-12-09   WYKAZ 56/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2022-12-09   WYKAZ 55/2022 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2022-12-02   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg ( konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, położonego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Gryfinie.  
2022-12-02   WYKAZ NR 52/2022 nieruchomości przeznaczone do dzierżawy  
2022-12-02   WYKAZ 51/2022 obejmujący nieruchomości lokalowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do najmu, na czas oznaczony do 3 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego- konkursu ofert.  
2022-12-02   WYKAZ 54/2022 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  
2022-12-02   WYKAZ 53/2022 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  
2022-12-02   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 91/5), położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino przeznaczonej pod tereny zieleni parkowej (G3-51.ZP). Obowiązuje zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy.  
2022-12-02   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (dz. nr 498/8), położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową.  
2022-11-18   WYKAZ Nr 50/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-11-04   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino (rejon ulicy Wiosennej i Pogodnej) - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj )   
2022-11-04   Wykaz nr 49/2022 obejmujący nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do najmu, na czas oznaczony do 3 lat.  
2022-10-28   Wykaz nr 48/2022 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2022-10-21   WYKAZ NR 47/2022 nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat  
2022-10-19   Informacja o wyniku przetargu z dnia 11 października 2022 roku  
2022-10-10   Informacja o wyniku przetargu z dnia 3 października 2022 roku  
2022-09-30   Wykaz nr 46/2022 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat  
2022-09-27   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę usługową z dopuszczeniem budynków towarzyszących oraz budynków mieszkalnych związanych z funkcją usługową.  
2022-09-27   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino,przeznaczonej pod tereny zieleni parkowej (G3-51.ZP).  
2022-09-27   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową.   
2022-09-09   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową.   
2022-09-09   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo - składową i usługową.  
2022-09-09   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę stoisk handlowych, w okresie od 28.10.2022 r. do 01.11.2022 r., przeznaczonych na sprzedaż chryzantem i zniczy, położonych na działce nr 457 w obrębie ewidencyjny nr 2 m. Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino.  
2022-09-09   Wykaz nr 45/2022 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2022-09-09   Wykaz nr 44/2022 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2022-09-09   Wykaz nr 43/2022 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2022-09-09   Wykaz nr 42/2022 obejmujący nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy, najmu i użyczenia na czas oznaczony do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych Dzierżawców/ Najemców/ Biorących w Użyczenie.  
2022-09-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w miejscowości Parsówek: lokalu mieszkalnego wraz z przypisaną do przedmiotowego lokalu zabudowaną nieruchomością gruntową   
2022-08-29   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudową mieszkaniową jednorodzinną (2.MN).  
2022-08-29   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krajnik, przeznaczonej pod zabudowę siedliskową oraz tereny użytków rolnych (MR, R).  
2022-08-19   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej pod tereny zieleni parkowej (G3-51.ZP). Obowiązuje zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy.  
2022-08-19   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę usługową z dopuszczeniem budynków towarzyszących oraz budynków mieszkalnych związanych z funkcją usługową.  
2022-08-12   Wykaz nr 41/2022 nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy, na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.  
2022-08-05   Wykaz nr 40/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użyczenia na czas oznaczony do 3 lat.  
2022-08-04   Wykaz nr 39/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-08-04   Wykaz nr 38/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-08-03   Wykaz nr 37/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-08-03   Wykaz nr 36/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-08-03   Wykaz nr 35/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-07-28   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1   
2022-07-19   Wykaz nr 34/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-07-15   Wykaz nr 33/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-07-11   Wykaz nr 32/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-07-11   Wykaz nr 31/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-07-11   Wykaz nr 30/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-07-11   Wykaz nr 29/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-07-05   Wykaz nr 28/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-07-05   Wykaz nr 27/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-07-01   Wykaz nr 26/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-06-29   Wykaz nr 25/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-06-24   Wykaz nr 24/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-06-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. w sali nr 34, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno,   
2022-06-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. w sali nr 34, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino,   
2022-06-15   Wykaz nr 23/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-05-19   Wykaz nr 22/2022, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2022-05-19   Wykaz nr 21/2022, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2022-05-18   Wykaz nr 20/2022, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2022-05-18   Wykaz nr 19/2022, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2022-05-13   Wykaz nr 17/2022 nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Najemcy  
2022-05-11   Wykaz nr 18/2022 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2022-05-11   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno.  
2022-05-11   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 4 miasta Gryfino, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (Z.MJ.2)  
2022-05-06   Wykaz nr 16/2022, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców  
2022-05-06   Wykaz nr 15/2022, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców  
2022-05-06   Wykaz nr 14/2022, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców  
2022-04-29   Wykaz nr 13/2022 nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na czas oznaczony  
2022-04-27   Wykaz nr 12/2022 nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny  
2022-03-11   WYKAZ Nr 11/2022 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat  
2022-02-18   WYKAZ Nr 8/2022 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat  
2022-02-16   Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2022-02-16   Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   
2022-02-04   WYKAZ NR 7/2022 obejmujący lokal użytkowy, przeznaczony do najmu na czas oznaczony do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Najemcy  
2022-02-02   Wykaz nr 6/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Steklno  
2022-02-02   Wykaz nr 5/2022 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działek stanowiących przedmiot zbycia  
2022-01-26   Wykaz nr 3/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-01-26   Wykaz nr 4/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2022-01-21   Wykaz nieruchomości gruntowych nr 1/2022 przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat  
2022-01-21   Wykaz nieruchomości gruntowych nr 2/2022 przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat  
2021-12-23   WYKAZ NR 62/2021 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony.  
2021-12-23   Wykaz nr 60/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-12-23   Wykaz nr 59/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-12-23   Wykaz nr 58/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-12-08   Informacja o wyniku pierwszego przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ulicy Tęczowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług  
2021-12-23   Wykaz Nr 61 - informacja  
2021-12-03   WYKAZ NR 61/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia  
2021-11-12   WYKAZ nr 57/2021 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-11-10   Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2MNj)  
2021-10-27   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ulicy Tęczowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)  
2021-10-27   Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno  
2021-10-13   Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2021-10-06   Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami  
2021-10-06   Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik, przeznaczonych pod zabudowę siedliskową oraz tereny użytków rolnych  
2021-09-29   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ulicy Pogodnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)  
2021-09-24   Wykaz nr 56/2021, obejmujący nieruchomość lokalową, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-09-17   Wykaz nr 55/2021 nieruchomości gruntowych i lokalowych, przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony  
2021-09-15   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno   
2021-09-09   Informacja o wyniku przetargu na piąty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-składową i usługową  
2021-09-01   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną   
2021-08-27   Wykaz nr 54/2021 obejmujący nieruchomości gruntowe, przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony  
2021-08-18   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino  
2021-08-18   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik, przeznaczonych pod zabudowę siedliskową oraz tereny użytków rolnych   
2021-08-13   Wykaz nr 53/2021 obejmujący nieruchomości gruntowe, przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony  
2021-08-03   SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ w „Informacji o wyniku przetargu” z dn. 21.07.2021 r.  
2021-07-30   Wykaz nr 52/2021 obejmujący nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony  
2021-07-29   Wykaz 51/2021 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-07-29   Wykaz 50/2021 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców  
2021-07-22   Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej.  
2021-07-07   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową.   
2021-07-07   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową.   
2021-07-02   Wykaz nr 49/2021 obejmujący nieruchomość lokalową, przeznaczoną do najmu, na czas oznaczony  
2021-06-30   Wykaz nr 48/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2021-06-30   Wykaz nr 47/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2021-06-30   Wykaz nr 46/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2021-06-30   Wykaz nr 45/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2021-06-25   WYKAZ NR 44/2021 obejmujący nieruchomość lokalową, przeznaczoną do dzierżawy, na czas oznaczony  
2021-06-30   Przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2021-06-04   WYKAZ NR 43/2021 obejmujący nieruchomości gruntowe i lokalowe, przeznaczone do dzierżawy lub użyczenia, na czas oznaczony lub nieoznaczony  
2021-06-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. w sali nr 34, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2MNj)  
2021-06-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniowo- usługową w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej (27 MNjw/U)  
2021-06-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową  
2021-06-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino  
2021-06-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, pod zabudowę usługową z dopuszczeniem budynków towarzyszących oraz budynków mieszkalnych związanych z funkcją usługową  
2021-05-28   WYKAZ NR 42/2021 obejmujący nieruchomości gruntowe, przeznaczone do dzierżawy lub użyczenia, na czas oznaczony i nieoznaczony  
2021-05-26   INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych, handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacji – sprzedaż gazu, warsztaty i myjnie samochodowe  
2021-05-21   WYKAZ nr 41/2021 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-05-20   Informacja o wyniku przetargu na wysokość rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 176/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Krajnik  
2021-05-07   Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, połozonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem budynków mieszkalnych związanych z funkcją usługową  
2021-05-07   Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, połozonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2021-05-07   Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, połozonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną  
2021-05-07   Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną  
2021-05-07   Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, połozonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo-usługową   
2021-05-07   Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, połozonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę usługową z dopuszczającą funkcją mieszkaniową jednorodzinną  
2021-05-06   Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wykazach nieruchomosci (garaży) przeznaczonych do sprzedaży  
2021-05-06   WYKAZ nr 40/2021, obejmujący nieruchomość lokalową niemieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-05-06   WYKAZ nr 39/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-05-06   WYKAZ nr 38/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-05-06   WYKAZ nr 37/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-05-06   WYKAZ nr 36/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-05-06   WYKAZ nr 35/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-05-06   WYKAZ nr 34/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-05-06   WYKAZ nr 33/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-04-29   WYKAZ nr 32/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2021-04-29   WYKAZ nr 31/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2021-04-29   WYKAZ nr 30/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2021-04-29   WYKAZ nr 29/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2021-04-29   WYKAZ nr 28/2021 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców.  
2021-04-29   WYKAZ nr 27/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2021-04-23   WYKAZ NR 26/2021 obejmujący nieruchomości gruntowe, przeznaczone do dzierżawy lub użyczenia, na czas oznaczony  
2021-04-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ulicy Pogodnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)  
2021-04-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg (konkurs ofert) na wysokość rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu gminnego, oznaczonego numerem działki 176/3, położonego w obrębie ewidencyjnym Krajnik  
2021-04-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarte rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino  
2021-04-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, pod zabudową mieszkaniową jednorodzinną (2. MN)  
2021-04-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino  
2021-04-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik, przeznaczonych pod zabudowę siedliskową oraz tereny użytków rolnych (MR, R)  
2021-03-26   Wykaz nr 25/2021 obejmujący nieruchomość gruntową, przeznaczoną do dzierżawy na czas oznaczony, w drodze pisemnego nieograniczonego konkursu ofert na roczny czynsz dzierżawny  
2021-03-26   Wykaz nr 24/2021 obejmujący lokale użytkowe stanowiący własność Gminy Gryfino, przeznaczone do użyczenia  
2021-03-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg (konkurs ofert) na wysokość rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów gminnych, oznaczonych numerami: działka 18/12, położonych w obrębie ewidencyjnym Żabnica, działki nr 398/1, 397, 396, 391, 388, 387, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik.  
2021-03-05   Wykaz nr 23/2021 obejmujący nieruchomość gruntową, przeznaczona do dzierżawy na czas oznaczony  
2021-03-05   Wykaz nr 22/2021 obejmujący lokal użytkowy, przeznaczony do najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy  
2021-02-24   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza ponownie pierwszy przetarg ustny nieograniczony (który został wczesniej wyznaczony na dzień 24.02.2021 r. i następnie odwołany) na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, pod zabudowę usługową z dopuszczeniem budynków towarzyszących oraz budynków mieszkalnych związanych z funkcją usługową  
2021-02-19   Wykaz NR 21/2021 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony, w drodze pisemnego nieograniczonego konkursu ofert na roczny czynsz dzierżawny.  
2021-02-17   Wykaz nr 20/2021 obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)  
2021-02-17   Wykaz nr 19/2021 obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Krajnik, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę siedliskową oraz tereny użytków rolnych (MR, R)  
2021-02-17   Wykaz nr 18/2021 obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami towarzyszącymi (1.9 MW/U)  
2021-02-17   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową  
2021-02-17   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (II.2 MNj)  
2021-02-17   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniowo- usługową w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej (27 MNjw/U)  
2021-02-12   OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU  
2021-02-12   WYKAZ NR 17/2021 obejmujący lokalu użytkowy, przeznaczony do najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika  
2021-02-10   WYKAZ nr 16/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 15/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 14/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową  
2021-02-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową  
2021-02-10   WYKAZ nr 13/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 12/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 11/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 10/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 9/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 8/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 7/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 6/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 5/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 4/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 3/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-02-10   WYKAZ nr 2/2021, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2021-01-29   Wykaz nr 1/2021 nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy lub najmu na czas oznaczony  
2021-01-27   Burmistrz Miasta I Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ulicy Fabrycznej, przeznaczonych pod tereny przemysłowe oraz pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą  
2021-01-27   Burmistrz Miasta I Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową  
2021-01-27   Burmistrz Miasta I Gminy Gryfino ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, pod tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych, handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty i myjnie samochodowe (G2-51.P/S/U.6/KS)  
2021-01-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, pod zabudowę usługową z dopuszczeniem budynków towarzyszących oraz budynków mieszkalnych związanych z funkcją usługową  
2021-01-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, pod zabudową mieszkaniową jednorodzinną (1.MN, 2. MN, 3. MN)  
2021-01-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.13.MN)  
2020-12-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniowo- usługową w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej (27 MNjw/U)  
2020-12-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (II.2 MNj)  
2020-12-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg (konkurs ofert) na wysokość rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów gminnych oznaczonych numerami: część działki 83/56 położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno, działka 108/3 położona w obrębie ewidencyjnym Krajnik oraz działka 320 położona w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.   
2020-12-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ponownie ogłasza pierwsze rokowania po szóstym przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.13.MN)  
2020-12-07   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU I ROKOWAŃ  
2020-12-04   Wykaz nr 68/2020 - nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia  
2020-12-04   Wykaz nr 67/2020 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2020-12-04   Wykaz nr 66/2020 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   
2020-12-04   Wykaz nr 65/2020 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   
2020-12-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-składową i usługową.   
2020-12-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ulicy Fabrycznej, przeznaczonych pod tereny przemysłowe (18.PP) oraz pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą (16.UH, UG, UR).   
2020-12-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugie rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym   
2020-12-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową.   
2020-11-20   WYKAZ NR 64/2020 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony, w drodze pisemnego nieograniczonego konkursu ofert na czynsz dzierżawny  
2020-11-17   Sprostowanie dotyczące ogłoszenia z 13 listopada 2020 r. na sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek 261/17 i 261/18 położonych w obrębie ewidencyjnym nr Żórawie  
2020-11-13   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną   
2020-11-13   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po szóstym przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.13.MN)  
2020-11-10   Podaje się do publicznej wiadomości wykaz 63/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2020-11-10   Podaje się do publicznej wiadomości wykaz 62/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2020-11-10   Podaje się do publicznej wiadomości wykaz 61/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2020-11-10   Podaje się do publicznej wiadomości wykaz 60/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2020-11-10   Podaje się do publicznej wiadomości wykaz 59/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2020-11-10   WYKAZ nr 58/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-11-10   WYKAZ nr 57/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-11-10   WYKAZ nr 56/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-11-10   WYKAZ nr 55/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-11-10   WYKAZ nr 54/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-11-04   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo-składową i usługową  
2020-11-04   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo-składową i usługową  
2020-11-03   Wykaz nr 53/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych współużytkowników wieczystych  
2020-10-21   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniowo- usługową w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej (27 MNjw/U)  
2020-10-21   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (II.2 MNj)  
2020-10-21   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, pod tereny obiektów produkcyjnych (P), składowych i magazynowych (S), handlu hurtowego, rzemiosła (U,6), obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty i myjnie samochodowe (KS) (G2-51.P/S/U.6/KS)  
2020-10-09   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową  
2020-10-09   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową  
2020-09-25   Wykaz nr 52/2020 52/2020 nieruchomości gruntowych i lokalowych, przeznaczonych do dzierżawy lub użyczenia na czas oznaczony lub nieoznaczony  
2020-09-23   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.13.MN)  
2020-09-23   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Artyleryjskiej  
2020-09-23   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2020-09-11   Wykaz nr 49/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-09-11   Wykaz nr 48/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-09-11   Wykaz nr 47/2020 obejmujący udział 1 części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości  
2020-09-11   Wykaz nr 46/2020 nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy lub najmu na czas oznaczony  
2020-09-04   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową. W planie miejscowym działki położone są w jednostce oznaczonej symbolem P.47.06.P,U – tereny zabudowy przemysłowo- składowej i usługowej  
2020-09-04   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ulicy Fabrycznej, przeznaczonych pod tereny przemysłowe (18.PP) oraz pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą (16.UH, UG, UR)  
2020-08-21   Wykaz nr 45/2020 nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy lub najmu na czas oznaczony.  
2020-08-21   Wykaz nr 44/2020 obejmujący nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę produkcyjno-usługową.  
2020-08-07   Wykaz nr 43/2020 nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie realizującego cele publiczne będące celami statutowymi  
2020-07-31   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.13.MN)  
2020-07-31   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (41 MNj)  
2020-07-31   Wykaz nieruchomości gruntowej nr 42/2020 przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony  
2020-07-17   Wykaz nr 41/2020 nieruchomości gruntowych i lokalowych, przeznaczonych do dzierżawy lub najmu na czas oznaczony  
2020-07-08   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Artyleryjskiej,   
2020-07-08   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniowo- usługową w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej (27 MNjw/U)  
2020-07-08   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (II.2 MNj)  
2020-07-08   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, pod tereny obiektów produkcyjnych (P), składowych i magazynowych (S), handlu hurtowego, rzemiosła (U,6), obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty i myjnie samochodowe (KS) (G2-51.P/S/U.6/KS).   
2020-07-08   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną   
2020-07-08   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G5-73a.MN.5)  
2020-07-07   Wykaz nr 40/2020, obejmujący udział 1/2 części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, stanowiący własność Gminy Gryfino, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości.  
2020-06-26   WYKAZ NR 39/2020 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony  
2020-06-23   Wykaz nr 38/2020 obejmujący udział 1/4 części niewydzielonej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiący własność Gminy Gryfino, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.  
2020-06-17   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.05.MN)  
2020-06-17   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową  
2020-06-17   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową  
2020-06-17   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ulicy Fabrycznej, przeznaczonych pod tereny przemysłowe (18.PP) oraz pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą (16.UH, UG, UR)  
2020-06-10   Wykaz nr 37/2020 nieruchomości przeznaczonych do zamiany na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej  
2020-06-05   WYKAZ NR 36/2020 - podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy lub najmu na czas oznaczony.  
2020-05-29   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową  
2020-05-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza ponownie trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w mieście Gryfino  
2020-05-22   Wykaz nr 35/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2020-05-20   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ponownie ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Artyleryjskiej  
2020-05-20   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną  
2020-05-20   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Pogodnej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)  
2020-05-08   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ponownie ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.13.MN)  
2020-05-08   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ponownie ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (41 MNj)  
2020-05-08   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza ponownie drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej (27 MNjw/U)  
2020-05-08   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza ponownie drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (II.2 MNj)  
2020-05-08   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza ponownie drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, pod tereny obiektów produkcyjnych (P), składowych i magazynowych (S), handlu hurtowego, rzemiosła (U,6), obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty i myjnie samochodowe (KS) (G2-51.P/S/U.6/KS)  
2020-04-30   WYKAZ nr 34/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-04-30   WYKAZ nr 33/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-04-30   WYKAZ nr 32/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-04-30   WYKAZ nr 31/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-04-30   WYKAZ nr 30/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-04-22   Wykaz nr 29/2020 obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego  
2020-04-17   WYKAZ NR 28/2020 nieruchomości gruntowych i lokalowych, przeznaczonych do dzierżawy lub najmu na czas oznaczony  
2020-04-10   Wykaz nr 27/2020 obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Żórawie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.05.MN)  
2020-04-10   Wykaz nr 26/2020 obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, do działki stanowiącej przedmiot zbycia  
2020-04-03   Podaje się do publicznej wiadomości wykaz (25/2020) nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony  
2020-03-25   Ogłoszenie o odwołaniu przetargu  
2020-03-23   Ogłoszenie o odwołaniu przetargu  
2020-03-18   Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 16 (dz. 21/6, obręb 1), który miał się odbyć 18 marca 2020 r. w siedzibie UMiG w Gryfinie  
2020-03-11   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniowo- usługową w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej (27 MNjw/U)  
2020-03-11   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (II.2 MNj)  
2020-03-11   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, pod tereny obiektów produkcyjnych (P), składowych i magazynowych (S), handlu hurtowego, rzemiosła (U,6), obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty i myjnie samochodowe (KS) (G2-51.P/S/U.6/KS)  
2020-03-06   Wykaz nr 15/2020 obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)  
2020-03-06   Wykaz nr 14/2020 obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2020-03-06   WYKAZ nr 24/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-03-06   WYKAZ nr 23/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-03-06   WYKAZ nr 22/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-03-06   WYKAZ nr 21/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-03-06   WYKAZ nr 20/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-03-06   WYKAZ nr 19/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-03-06   WYKAZ nr 18/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-03-06   WYKAZ nr 17/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-03-06   WYKAZ nr 16/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-03-04   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową.   
2020-02-26   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.13.MN)  
2020-02-26   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (41 MNj)  
2020-02-26   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Artyleryjskiej  
2020-02-17   WYKAZ nr 13/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-02-17   WYKAZ nr 12/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-02-17   WYKAZ nr 11/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-02-17   WYKAZ nr 10/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-02-17   WYKAZ nr 9/2020, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2020-02-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w mieście Gryfino  
2020-02-14   WYKAZ NR 8/2020 nieruchomości gruntowych i lokalowych, przeznaczonych do dzierżawy lub najmu na czas oznaczony  
2020-02-14   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, położonego w budynku świetlicy wiejskiej w Sobiemyślu.  
2020-02-07   Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, położone w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę przemysłowo- składową i usługową.   
2020-02-07   Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, położone w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę przemysłową oraz pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą.  
2020-01-24   WYKAZ NR 5/2020 nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do najmu w drodze pisemnego nieograniczonego konkursu ofert na stawkę czynszu, na czas oznaczony  
2020-01-21   Wykaz nr 4/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino  
2020-01-21   Wykaz nr 3/2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino  
2020-01-17   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO głasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.12.MN)  
2020-01-17   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO głasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniowo- usługową w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej (27 MNjw/U)  
2020-01-17   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2020-01-17   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (II.2 MNj)  
2020-01-17   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, pod tereny obiektów produkcyjnych (P), składowych i magazynowych (S), handlu hurtowego, rzemiosła (U,6), obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty i myjnie samochodowe (KS) (G2-51.P/S/U.6/KS)  
2020-01-09   WYKAZ nr 2/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz obecnego najemcy  
2020-01-09   WYKAZ nr 1/2020 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz obecnego najemcy  
2020-01-08   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.13.MN)  
2020-01-08   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (41 MNj)  
2019-12-11   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo-składową i usługową  
2019-12-10   WYKAZ nr 51/2019 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2019-12-10   WYKAZ nr 50/2019 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2019-12-10   WYKAZ nr 49/2019 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2019-12-10   WYKAZ nr 48/2019 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2019-12-10   WYKAZ nr 47/2019 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2019-12-06   Wykaz nr 45/2019 nieruchomości przeznaczone do dzierżawy  
2019-12-04   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w mieście Gryfino  
2019-12-04   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Artyleryjskiej  
2019-11-22   Wykaz nr 38/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2019-11-22   Wykaz nr 44/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2019-11-22   Wykaz nr 41/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2019-11-22   Wykaz nr 39/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2019-11-22   Wykaz nr 40/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2019-11-22   Wykaz nr 43/2019 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2019-11-22   Wykaz nr 42/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2019-11-04   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Wiosennej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj )  
2019-10-30   WYKAZ nr 37/2019 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2019-10-30   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.13.MN)  
2019-10-30   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (41 MNj)  
2019-10-25   Wykaz nr 36/2019 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Pniewo, dz. nr 470/3  
2019-10-18   Wykaz nr 35/2019 nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony  
2019-10-09   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Artyleryjskiej  
2019-10-04   Sprostowanie dotyczące błędu pisarskiego w ogłoszeniu z dnia 27 sierpnia 2019 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino  
2019-09-25   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ul. Łącznej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 299/22 - 1 MN)  
2019-09-25   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Wiosennej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług  
2019-09-18   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2019-09-18   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2019-09-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w mieście Gryfino - ul. Fabryczna 16, dz. nr 21/6  
2019-09-06   Wykaz nr 34/2019 nieruchomości gruntowych i lokalowych przeznaczonych do najmu lub dzierżawy na czas oznaczony  
2019-09-25   Sprostowanie dotyczące błędu pisarskiego w ogłoszeniu z dnia 27 sierpnia 2019 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ulicy Artyleryjskiej   
2019-08-27   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Artyleryjskiej,   
2019-08-23   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Artyleryjskiej,   
2019-08-21   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino (rejon ul. Wodnika), pod zabudowę usługową – możliwość budowy hotelu.  
2019-08-09   Wykaz nr 33/2019 obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Żórawie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  
2019-08-09   WYKAZ NR 32/2019 nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do użyczenia, najmu na czas oznaczony lub nieoznaczony.  
2019-08-07   WYKAZ nr 30/2019 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2019-08-07   WYKAZ nr 31/2019 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2019-07-31   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino  
2019-07-31   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ul. Łącznej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ( dz. nr 299/3 - 3 MN , dz. nr 299/22 - 1 MN)  
2019-07-26   Wykaz nr 29/2019 nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zr.59.13.MN)  
2019-07-26   Wykaz nr 28/2019 nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczone do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (41 MNj)  
2019-07-24   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Wiosennej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (2 MNj)  
2019-07-19   Wykaz nieruchomości gruntowych i lokalowych, przeznaczonych do dzierżawy lub użyczenia na czas oznaczony lub nieoznaczony  
2019-07-12   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, położonego w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 17 A  
2019-07-10   Wykaz nr 26/2019 obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej  
2019-07-05   Wykaz nr 25/2019 obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 21/6, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2019-07-03   Wykaz nr 24/2019 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – rejon ul. Wodnika  
2019-07-05   Wykaz nr 23/2019 nieruchomości gruntowych i lokalowych przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użyczenia na czas oznaczony lub nieoznaczony  
2019-06-13   Wykaz nr 22/2019 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2019-06-13   Wykaz nr 21/2019 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2019-06-07   WYKAZ NR 20/2019 nieruchomości gruntowych i lokalowych, przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użyczenia na czas oznaczony i nieokreślony  
2019-06-05   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ul. Flisaczej)  
2019-06-05   Wykaz nr 19/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2019-05-31   Wykaz nr 18/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego  
2019-05-28   Wykaz nr 17/2019 obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, przeznaczoną do zamiany na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej  
2019-05-24   Wykaz nr 15/2019, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2019-05-24   Wykaz nr 14/2019, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy.  
2019-05-22   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ul. Łącznej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną   
2019-05-22   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino  
2019-05-21   WYKAZ NR 13/2019 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony  
2019-05-17   Anulowany - WYKAZ NR 12/2019 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony.  
2019-05-17   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, położonego w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 17 A  
2019-05-10   Wykaz nr 11/2019 nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy  
2019-04-19   Wykaz nr 10/2019, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do najmu na czas oznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2019-03-18   Wykaz nr 9/2019, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2019-03-18   Wykaz nr 8/2019, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2019-03-18   Wykaz nr 7/2019, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2019-03-12   WYKAZ nr 6/2019 Nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony.  
2019-03-06   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino  
2019-03-05   Wykaz nr 5/2019 obejmujący nieruchomość, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego  
2019-02-20   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Aleksandra Fredry, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 MNj)  
2019-02-13   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ul. Flisaczej)   
2019-02-13   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ul. Łącznej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 299/3 - 3 MN, dz. nr 299/22 - 1 MN)  
2019-01-18   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, położonego w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 5  
2019-01-18   Wykaz nr 3/2019 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat  
2019-01-15   Wykaz nr 2/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (S.MJ.1) oraz pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze (C.MN-U.1)  
2019-01-11   Wykaz nr 1/2019, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-12-12   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Aleksandra Fredry, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 MNj)  
2018-12-07   Wykaz nieruchomości nr 54/2018 przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia  
2018-11-06   Wykaz nr 52/2018 - nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego  
2018-10-26   Wykaz nr 51/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-10-26   Wykaz nr 50/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-10-26   Wykaz nr 49/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-10-26   Wykaz nr 48/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-10-26   Wykaz nr 47/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-10-26   Wykaz nr 46/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-10-24   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ul. Łącznej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 299/3 - 3 MN, dz. nr 299/22 - 1 MN)  
2018-10-23   Wykaz nr 45/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-10-23   Wykaz nr 44/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-10-23   Wykaz nr 43/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-10-23   Wykaz nr 42/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców  
2018-10-23   Wykaz nr 41/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-10-23   Wykaz nr 40/2018 obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy  
2018-10-23   wykaz nr 39/2018, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej  
2018-10-23   wykaz nr 38/2018, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej  
2018-10-12   Wykaz nr 37/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2018-10-10   Wykaz nr 36/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2018-10-02   Wykaz nr 35/2018 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny  
2018-10-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Aleksandra Fredry, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 MNj)  
2018-10-09   WYKAZ nr 34/2018 - obejmujący nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców.  
2018-10-09   WYKAZ nr 33/2018 - obejmujący nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców.  
2018-10-09   WYKAZ nr 32/2018 - obejmujący nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców.  
2018-10-09   WYKAZ nr 31/2018 - obejmujący nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców.  
2018-10-09   WYKAZ nr 30/2018 - obejmujący nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemców.  
2018-09-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, położonego w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 5   
2018-09-20   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ul. Flisaczej)   
2018-09-17   Informacja o wyniku przetargu na wysokość stawki czynszu za najem dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5, z przeznaczeniem na cele komercyjne (handlowe, usługowe, gastronomiczne)  
2018-09-14   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino  
2018-08-30   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ul. Łącznej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 299/3 - 3 MN , dz. nr 299/22 - 1 MN)  
2018-08-24   Wykaz nr 29/2018, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej  
2018-08-24   Wykaz nr 22/2018, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnego najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej  
2018-08-21   Wykaz nr 28/2018 lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców  
2018-08-21   Wykaz nr 21/2018, obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz obecnych najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej  
2018-08-08   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO odwołuje ogłoszony na dzień 8 sierpnia 2018 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie przy ul. Bolesława Chrobrego 5, z powodu błędów pisarskich zawartych w ogłoszeniu o przetargu z dnia 17 lipca 2018 r., a następnie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 5   
2018-08-01   Wykaz nr 27/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży   
2018-08-01   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Aleksandra Fredry, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 MNj)  
2018-07-24   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową mieszkalną, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy - Gryfino, ul. Bolesława Chrobrego 24/6  
2018-07-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 5  
2018-07-12   Wykaz nr 25/2018 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony  
2018-07-09   Wykaz nr 24/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2018-07-04   Wykaz nr 23/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2018-06-29   Wykaz nr 20/2018 obejmujący nieruchomość lokalową, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Gryfino, ul. Adama Asnyka 13/4  
2018-06-29   Wykaz nr 19/2018 obejmujący nieruchomość lokalową, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Gryfino, ul. Łuzycka 16/3  
2018-06-26   Wykaz nr 17/2018 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do najmu na czas oznaczony w drodze przetargu ustnego  
2018-06-25   Wykaz nr 18/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   
2018-06-20   Wykaz nr 16/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2018-06-15   Wykaz nr 15/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
2018-06-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Targowej i Garbarskiej) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (6.MM)  
2018-06-08   Wykaz 14/2018 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony  
2018-06-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ul. Flisaczej)  
2018-05-25   Wykaz 13/2018 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony  
2018-05-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze (C.MN-U.1)  
2018-05-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej w Gryfinie przy ul. Krasińskiego 115  
2018-04-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Targowej i Garbarskiej) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (6.MM)   
2018-04-27   Wykaz nr 12/2018 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony.  
2018-04-27   Wykaz nr 11/2018 obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 31/5, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy.  
2018-04-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze (C.MN-U.1)  
2018-04-06   Wykaz nr 10/2018 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży   
2018-04-06   Wykaz 9/2018 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony  
2018-03-22   Wykaz Nr 8/2018 nieruchomości przeznaczonych do zamiany  
2018-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz, obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Chrobrego 24/6, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy  
2018-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz, obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 12/6, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy  
2018-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz, obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 1/2, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców  
2018-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz, obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 8/7, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców  
2018-03-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino (rejon ul. Policyjnej)  
2018-03-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze (C.MN-U.1)  
2018-02-22   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 166,88 m2 położonego w Gryfinie przy ulicy Sportowej 3, na okres do 3 lat  
2018-02-19   Wykaz nr 2/2018 obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej i Garbarskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (6 MM)  
2018-02-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ul. Jana Pawła II, przeznaczonej pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (4 U/MN)  
2018-02-14   Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do użyczenia, na czas oznaczony, w drodze przetargowej  
2018-02-02   Wykaz nr 1/2018 lokali użytkowych, przeznaczonych do oddania w użyczenie   
2018-01-25   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ul. Flisaczej)  
2018-01-25   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej - Gryfino, ul. Krasińskiego 115  
2018-01-25   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej niemieszkalnej - Gryfino, ul. Grunwaldzka 10  
2017-12-21   Wykaz nr 36/2017 nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie  
2017-12-13   Wykaz nr 35/2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
2017-12-12   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2017-12-08   Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia, na czas oznaczony do lat trzech  
2017-11-21   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino (rejon ul. Policyjnej)   
2017-11-15   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 7/6, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy  
2017-11-07   Wykaz nieruchomości, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego - obejmujący lokal użytkowy w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym na działce nr 143 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino  
2017-10-26   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Letniej  
2017-10-17   Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfina, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego  
2017-10-17   Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfina, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego  
2017-10-13   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu – Kościelna 28  
2017-10-05   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 27/3, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy  
2017-10-05   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 7/6, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy - uchylone wykazem nr 33/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.  
2017-10-03   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2017-09-11   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino (rejon ul. Flisaczej)   
2017-08-23   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Asnyka nr 13/10, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy  
2017-08-23   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 33/15, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2017-08-23   Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 31/13, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2017-08-23   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego  
2017-08-23   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w m. Gryfino - ul. Zygmunta Krasińskiego nr 115/7  
2017-08-11   Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod obsługę komunikacji – parking lub zespół garaży podziemnych (G5-55.KS/ZI.41)  
2017-08-01   Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony  
2017-07-31   Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze (C.MN-U.1)  
2017-07-31   Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do najmu, na czas okreslony, w drodze przetargowej  
2017-07-26   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Letniej  
2017-07-20   Wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (Z.MJ.2)  
2017-07-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, rejon ul. Flisaczej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  
2017-07-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego nr 48/2 , przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.  
2017-07-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 15/2017 obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 16/8, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego najemcy.  
2017-07-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 14/2017, obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek: 16/2 i 17/2, położone w obrębie ewidencyjnym Parsówek, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 4/2, 5 i 9/9  
2017-07-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowych użytkowników  
2017-07-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 12/2017 obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego nr 115/7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2017-07-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2017-07-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 43/2, o powierzchni 0,0801 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino - ul. Garbarska nr 2.  
2017-07-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 11/2017, obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 62/8, położoną w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 61/1.  
2017-06-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Letniej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (2MNj i 3MNj).  
2017-05-19   Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony  
2017-05-15   Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia - obręb ewidencyjny Bartkowo  
2017-05-11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwsze rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (4U/MN) ul. Jana Pawła II  
2017-04-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 43/2, o powierzchni 0,0801 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino - ul. Garbarska nr 2  
2017-04-24   Wykaz nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2017-04-05   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki  
2017-03-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon Jana Pawła II, pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (4 U/MN)  
2017-03-15   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul.Garbarskiej i Słowiańskiej)  
2017-03-15   Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2017-03-10   Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego  
2017-03-08   Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2017-02-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki.  
2017-01-26   Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  
2017-01-20   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (Z. MJ.2)  
2017-01-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon Jana Pawła II, pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (4 U/MN)  
2017-01-10   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2016-12-28   Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016-12-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki  
2016-12-13   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2016-12-15   Wykaz obejmujący gminną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 287, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2016-11-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Niepodległości), przeznaczonej na funkcję podstawową - usługi zdrowia (12 UZ)  
2016-11-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2016-10-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2016-10-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  
2016-10-12   Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców - Sobiemyśl 9  
2016-10-12   Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców - Sobiemyśl 8a  
2016-10-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2016-10-05   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, na czas nieokreślony  
2016-10-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/2 o powierzchni 0,0285 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica  
2016-09-30   Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do najmu, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców  
2016-09-30   Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2016-09-29   Wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 18, położoną w obrębie ewidencyjnym Dołgie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 27/22 i 28  
2016-09-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon Jana Pawła II, pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności  
2016-09-27   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o odwołaniu wyznaczonego na dzień 5 października 2016 r. na godz. 10:00, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Opolska), oznaczonej nr działki 466/19, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  
2016-09-26   Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2016-09-26   Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemcy  
2016-09-09   Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016-09-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2016-09-07   Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2016-08-29   Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, rejon ul. Niepodległości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod usługi zdrowia (12 UZ)  
2016-08-29   Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2016-08-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/2 o powierzchni 0,0285 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica  
2016-08-09   Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony (3 lata), w drodze konkursu ofert na stawkę czynszu, pod warunkiem, że przedmiotem dzierżawy będą wszystkie działki – obszar Natura 2000, UE 19 „Wodniczkowe Łąki”  
2016-08-05   Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców  
2016-08-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  
2016-07-29   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy  
2016-07-29   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony  
2016-07-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Opolska), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (G2-51.MW.3)  
2016-07-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Mazowiecka), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (G2-51.MW.4)  
2016-07-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwsze rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym   
2016-07-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2016-07-20   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej  
2016-07-19   Wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Jana Pawła II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności  
2016-07-11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczona numerem działki 38/2, położoną w obrębie ewidencyjnym Żabnica, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2016-06-03   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy i najmu, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2016-06-03   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy i najmu, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2016-05-23   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy, na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej  
2016-05-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnych użytkowników wieczystych.   
2016-05-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2016-05-09   WYKAZY lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2016-05-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony.  
2016-05-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, na czas oznaczony, w drodze przetargowej  
2016-05-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 25 m2 położonego w Gryfinie, przy ulicy Szczecińskiej nr 2, na okres do 3 lat.  
2016-05-05   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino  
2016-05-05   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino  
2016-04-29   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2016-04-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016-04-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016-04-15   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr Pniewo  
2016-04-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony.  
2016-04-08   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym   
2016-04-01   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę terenu pod: - stanowisko z urządzeniami dmuchanymi, - handel drobnymi produktami spożywczymi i artykułami okazjonalnymi,- stanowiska gastronomiczne wraz ze sprzedażą napojów alkoholowych – piwa, w dniach od 1 do 3 maja 2016 r., podczas imprezy plenerowej „Dni Gryfina”, na gryfińskim nabrzeżu.  
2016-04-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2016-03-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony.  
2016-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Kujawskiej i Bol. Limanowskiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2016-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą oraz pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze.  
2016-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – rejon ul. Śląskiej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7).  
2016-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej i Opolskiej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  
2016-03-09   Burmistr Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, znajdującego się w budynku mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, murowanym z dachem jednospadowym płaskim krytym papą, przy ul. Zielnej nr 6A w Gryfinie, pomieszczeń przynależnych znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym, tj. trzech budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 31,80 m2 oraz nieruchomości gruntowej, na której znajdują się przedmiotowe budynki, oznaczonej numerem działki 11/1 o ogólnej powierzchni 0,1076 ha w udziale 263/1000 części.  
2016-03-08   Burmistr Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 25 m2 położonego w Gryfinie, przy ulicy Szczecińskiej nr 2, na okres do 3 lat.  
2016-02-19   Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2016-02-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 473  
2016-02-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016-02-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2016-01-15   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr Pniewo  
2016-01-15   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, przy ul. Zielnej nr 6A w Gryfinie  
2016-01-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, na czas oznaczony, w drodze przetargowej.  
2016-01-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza prztarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Kujawskiej i Bol. Limanowskiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)   
2015-12-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo, pod strefę rozwoju funkcji techniczno-produkcyjnej (1P):  
2015-12-11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj., od dnia 10 grudnia 2015 r. do dnia 31.12.2015 r. włącznie.  
2015-12-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz gminnych nieruchomości gruntowych, na których zlokalizowane są oczyszczalnia ścieków i przepompownie ścieków wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej służącej do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy.  
2015-11-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Zielnej nr 6A/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2015-11-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2015-11-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2015-11-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. Jana Kochanowskiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2015-11-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący udział w nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela.  
2015-10-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod przemysł, składy i usługi.  
2015-10-15   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy  
2015-10-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod strefę rozwoju funkcji techniczno-produkcyjnej   
2015-09-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Kujawskiej i Bol. Limanowskiego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2015-09-28   Ogłoszenie - wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy.  
2015-09-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 227,45 m2 położonego w Gryfinie przy ulicy Słowiańskiej 1, na okres 10 lat.  
2015-09-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino odwołuje, wyznaczony na dzień 8 października 2015 r. przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego  
2015-09-17   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugie rokowania po czwartym przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
2015-09-17   BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO ogłasza drugie rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino , pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (4 U/MN) ul. Jana Pawła II  
2015-09-15   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwsze rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino.  
2015-09-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej.   
2015-09-09   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 11,50 m2 położonego w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego 17a, na okres do 3 lat.  
2015-08-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia.  
2015-08-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 21,68 m 2 położonego w Gryfinie przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 5, na okres do 3 lat.  
2015-08-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Jana Kochanowskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2015-07-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy  
2015-07-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy  
2015-07-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gryfino, o powierzchni użytkowej 227,45 m2 położonego w Gryfinie przy ulicy Słowiańskiej 1, na okres 10 lat.  
2015-07-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy.  
2015-07-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2015-07-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo:  
2015-07-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców w ramach kontynuacji umów.  
2015-07-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do najmu na czas oznaczony, w drodze przetargowej.  
2015-07-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym, z dachem jednospadowym płaskim krytym papą, przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie, pomieszczeń przynależnych znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym, tj, trzech budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 31,80 m2 oraz nieruchomości gruntowej, na której znajdują się przedmiotowe budynki, oznaczonej numerem działki 11/1 o ogólnej powierzchni 0,1076 ha w udziale 29/100 części  
2015-07-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino,   
2015-07-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, ołożonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2 51.MN.5)  
2015-06-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza rokowania po czwartym przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2 51.MN.7)   
2015-06-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze przetargowej.  
2015-06-23   Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat, zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie położonych na nieruchomości zabudowanej, przy ul. Sportowej 3, oznaczonej nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino   
2015-06-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.  
2015-06-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2015-05-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 9/2015 obejmujący nieruchomości, stanowiące własność Gminy Gryfino, przeznaczone do dzierżawy i najmu, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2015-04-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, oznaczone numerami działek: 442/1,450/4, przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz PKP S.A  
2015-04-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2015-04-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy  
2015-03-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu,   
2015-03-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod strefę rozwoju funkcji techniczno-produkcyjnej   
2015-03-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2015-03-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący część wydzielonej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 m. Gryfino, przeznaczoną do dzierżawy na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2015-03-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino, przeznaczoną do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2015-03-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, znajdującego się w budynku mieszkalnym, jednokondygnacyjnym,  
2015-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2015-03-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2015-03-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.  
2015-02-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Steklno, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
2015-02-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Śląskiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2 51.MN.7)  
2015-02-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (rejon ul. Hugo Kołłątaja i Mazurskiej), przeznaczonych pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U.2)  
2015-02-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo   
2015-01-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, znajdującego się w budynku mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, murowanym z dachem jednospadowym płaskim krytym papą, przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie, pomieszczeń przynależnych znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym, tj. trzech budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 31,80 m2 oraz nieruchomości gruntowej, na której znajdują się przedmiotowe budynki, oznaczonej numerem działki 11/1 o ogólnej powierzchni 0,1076 ha w udziale 29/100 części.  
2015-01-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2015-01-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. A. Fredry i Jana Pawła II   
2015-01-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.5)  
2015-01-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym,   
2015-01-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, w drodze pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu,   
2014-12-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Zielnej 6A/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2014-12-12   Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2014-12-10   Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2014-12-03   Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy  
2014-11-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2014-11-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2014-11-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. A. Fredry i Jana Pawła II   
2014-11-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej i Śląskiej  
2014-10-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (rejon ul. Hugo Kołłątaja i Mazurskiej), przeznaczonych pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U.2)  
2014-10-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Niepodległości i Parkowej), przeznaczonej pod zabudowę usług handlu i gastronomii (G3-55.U.28)   
2014-10-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr Pniewo,  
2014-10-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II  
2014-10-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego  
2014-09-26   BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.  
2014-09-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 58/2, położoną w obrębie ewidencyjnym Borzym.  
2014-09-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfino.  
2014-08-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod strefę rozwoju zabudowy usługowej (1 U)  
2014-08-28   Burmistrz Mista i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Pniewo, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod przemysł, składy i usługi  
2014-08-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2014-08-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2014-08-04   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – rejon ul. Podlaskiej i Śląskiej, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową.  
2014-08-04   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. A. Fredry i Jana Pawła II, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności .  
2014-08-04   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Hugo Kołłątaja, Mazowieckiej i Opolskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U.2).  
2014-08-04   Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, rejon ul. Niepodległości i Parkowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową handlu i gastronomii (G3-55.U.28).  
2014-07-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, z przeznaczeniem na postawienie garażu blaszanego.  
2014-07-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfi no podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2014-07-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu nr 12  
2014-07-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.  
2014-07-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Starych Brynkach nr 26  
2014-06-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo:  
2014-06-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nr 7/2014 obejmujący nieruchomości gminne, przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2014-06-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki.  
2014-05-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową (niemieszkalną), położoną w m. Sobieradz 12/2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na adaptację na lokal mieszkalny.  
2014-05-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w m. Stare Brynki 26/2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2014-05-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego   
2014-05-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki.  
2014-04-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykazy: nr 4/2014 obejmujący nieruchomości gminne, przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców w ramach kontynuacji umów, nr 5/2014 obejmujący nieruchomość przeznaczoną do najmu w drodze bezprzetragowej na czas oznaczony oraz nr 6/2014 obejmujący nieruchomości gminne, przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2014-04-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 163/10 o powierzchni 0,5482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.  
2014-04-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2014-04-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Gryfino, oznaczoną numerem działki 18/10 położoną w obrębie ewidencyjnym Żabnica, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz.nr 18/4), na której zlokalizowany jest kościół.  
2014-04-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino, przeznaczoną do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2014-03-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod strefę rozwoju funkcji techniczno-produkcyjnej   
2014-03-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2014-03-11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego  
2014-03-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2014-03-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że podany został do publicznej wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2014-02-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nr 2/2014, obejmujący nieruchomości gminne, przeznaczone do najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej.  
2014-02-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 19/1 o powierzchni 0,0053 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno – ul. Krótka nr 3a, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym o powierzchni użytkowej 39,79 m2.  
2014-02-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej i Śląskiej  
2014-01-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu nr 12.  
2014-01-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 195/1 o powierzchni 0,0540 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, zabudowanej budynkiem gospodarczym dla rolnictwa( stodoła) o powierzchni zabudowy 183,0 m2 i powierzchni użytkowej 163,5 m2.  
2014-01-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nr 1/2014, obejmujący nieruchomość gminną, przeznaczoną do najmu w drodze bezprzetargowej.  
2014-01-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia.  
2014-01-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.   
2013-12-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 19/1, położoną w obrębie ewidencyjnym Gardno, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.  
2013-12-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013-12-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nr 13/2013, obejmujący nieruchomość gminną, przeznaczoną do najmu w drodze bezprzetargowej.  
2013-12-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013-11-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Energetyków, T. Kościuszki, 1 Maja i Nadodrzańskiej), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (21.MW/ch).  
2013-11-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Gryfino przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, pod stacje transformatorowe.  
2013-11-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.   
2013-11-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013-10-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, Mazowieckiej i Śląskiej   
2013-10-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu.   
2013-10-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od daty ogłoszenia, tj. od dnia 15.10.2013 r. do dnia 05.11.2013 r. włącznie.  
2013-10-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomość wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony  
2013-10-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  
2013-10-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry i Jana Pawła II  
2013-09-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu nr 12  
2013-09-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony  
2013-09-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykazu obejmującego nieruchomość oznaczoną nr działki 194/1, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, rejon ul. Energetyków, T. Kościuszki, 1 Maja i Nadodrzańskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013-08-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej widomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013-08-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – ul. A. Asnyka.  
2013-08-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu.   
2013-07-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry i Jana Pawła II  
2013-07-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (G2-51.MN.7)  
2013-07-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz okalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013-07-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, zabudowanej budynkiem byłej kotłowni ze zbiornikiem podziemnym, o powierzchni użytkowej 162,20 m2.  
2013-07-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert na stawkę czynszu.   
2013-07-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, Mazowieckiej i Śląskiej   
2013-06-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu nr 12  
2013-06-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.   
2013-06-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Energetyków i Piastów), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (23.MW/ch).   
2013-06-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.  
2013-05-31   Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, składającej się z działek o numerach: 163/5 o pow. 1,5962 ha, 163/6 o pow. 0,1320 ha i 163/9 o pow. 0,1505 ha.  
2013-05-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, zabudowanej budynkiem byłej kotłowni ze zbiornikiem podziemnym, o powierzchni użytkowej 162,20 m2.  
2013-05-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.   
2013-05-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony  
2013-05-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek: 330/1, 334/1, 335 i 334/2, 280, 281, 349, 368 i 367/5, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013-05-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry i Jana Pawła II   
2013-05-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową (niemieszkalną), położoną w Sobieradzu 12/2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem na adaptację na lokal mieszkalny.  
2013-04-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013-04-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego  
2013-04-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego na najem i dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino.  
2013-04-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, składającej się z działek o numerach: 163/5 o pow. 1,5962 ha, 163/6 o pow. 0,1320 ha i 163/9 o pow. 0,1505 ha.   
2013-04-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013-04-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, ul. Energetyków, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (23.MW/ch).   
2013-03-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ul. A. Asnyka  
2013-03-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry i Jana Pawła II   
2013-02-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013-02-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013-02-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013-02-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony   
2013-02-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na jednorazową opłatę odstępnego.   
2013-02-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (rejon ul. Hugo Kołłątaja, Mazowieckiej i Opolskiej), przeznaczonej pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U.2)  
2013-02-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości oznaczone nr działek 555 i 554, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ul. A. Asnyka, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013-02-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Niepodległości i Parkowej), przeznaczonej pod zabudowę usług handlu i gastronomii (G3-55.U.28)  
2013-02-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Gryfino  
2013-01-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, składającej się z działek o numerach: 163/5 o pow. 1,5962 ha, 163/6 o pow. 0,1320 ha i 163/9 o pow. 0,1505 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 1,8787 ha.  
2013-01-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego.  
2013-01-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013-01-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013-01-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gryfino, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  
2013-01-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2013-01-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  
2012-12-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Gryfino, zabudowaną budynkiem i urządzeniami infrastruktury technicznej, służącej do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej związanych z dostawą wody - dz.nr 44/5 o pow. 0,1032 ha, obręb ewidencyjny Włodkowice, przeznaczoną do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat.  
2012-12-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.  
2012-12-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z trzech działek (163/5,163/6 i 163/9), położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2012-12-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Energetyków, T. Kościuszki, 1 Maja i Nadodrzańskiej), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (21.MW/ch).   
2012-11-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Flisaczej 41/6, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2012-11-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 53/4 o powierzchni 0,0420 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym.   
2012-10-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (rejon ul. Hugo Kołłątaja, Mazowieckiej i Opolskiej), przeznaczonej pod zabudowę usługową biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia (G2-51.U.2)   
2012-10-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 8/3, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2012-10-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. ul. 1 Maja 19/15, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2012-10-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Sobiemyślu 15A/3, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.   
2012-09-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym  
2012-09-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do bublicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych użytkowników   
2012-09-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Borzym, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.  
2012-08-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.  
2012-08-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 473, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Hugo Kołłątaja, Mazowieckiej i Opolskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2012-08-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Niepodległości i Parkowej), przeznaczonej pod zabudowę usług handlu i gastronomii (G3-55.U.28)   
2012-08-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Energetyków, T. Kościuszki, 1 Maja i Nadodrzańskiej), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (21.MW/ch))   
2012-08-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego za najem lokali użytkowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, z przeznaczeniem na cele komercyjne.  
2012-08-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego  
2012-08-01   Burmistrz Masta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokali użytkowych, przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, z przeznaczeniem na cele komercyjne.  
2012-07-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – ul. A. Asnyka.  
2012-07-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  
2012-07-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 1/3, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.   
2012-07-11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 24 o powierzchni 0,3181 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – ul. 9 Maja nr 5, zabudowanej budynkiem biurowym, parterowym z poddaszem, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 603,42 m2 ( w tym : powierzchnia piwnic- 233,36 m2, powierzchnia parteru - 226,11m2, powierzchnia poddasza - 143,95 m2) oraz budynkiem garażowym, przeznaczonej na cele usługowe.  
2012-07-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat  
2012-06-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino (rejon ul. Niepodległości i Parkowej), przeznaczonej pod zabudowę usług handlu i gastronomii (G3-55.U.28)   
2012-06-25   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, budowie węzłów kablowych i złącz kablowych, budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, wymianie słupa linii napowietrznej 0,4 kV, demontażu linii napowietrznych 15 kV i 0,4 kV wraz z przyłączami napowietrznymi 0,4 kV, realizowanej na działkach nr: 14/1, 14/2, 62/4, 62/6, 62/5, 86, 55, 56/9, 56/10, 56/11, 13, 56/4, 12/1, 12/2, 56/1, 56/39, 59, 58/5, 57, 58/6, 58/4, 6, 52/187, 1 w obrębie Gardno.   
2012-06-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 194/1, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, rejon ul. Energetyków, T. Kościuszki, 1 Maja i Nadodrzańskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2012-06-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 10/9, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2012-06-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. A. Asnyka 11/5, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2012-06-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 8/13, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemców.  
2012-05-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – ul. 9 Maja nr 5, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
2012-05-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. T. Kościuszki 11/7, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2012-05-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 35/2, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2012-05-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową, położoną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 2/11, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.  
2012-05-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Mazowieckiej, Śląskiej i Limanowskiego  
2012-05-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 259/2, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, rejon ul. Niepodległości i Parkowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   
2012-04-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym   
2012-04-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ul. W. Reymonta, A. Fredry, Cz. Miłosza i Jana Pawła II  
2012-04-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – ul. A. Asnyka.   
2012-04-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, rejon ul. Podlaskiej, Mazowieckiej i Śląskiej  
2012-03-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 47,10 m2, składającego się z pięciu pomieszczeń, znajdującego się w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie, pomieszczeń przynależnych znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym, tj. trzech budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 31,80 m2 oraz nieruchomości gruntowej, na której znajdują się przedmiotowe budynki, oznaczonej numerem działki 11/1 o ogólnej powierzchni 0,1076 ha w udziale 29/100 części.  
2012-03-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.