Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 marca 2013 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XXX i XXXI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej  w Gryfinie dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Gryfino. Wystąpienia zaproszonych gości

 • dyskusja.

IV. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za 2012 rok i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok – DRUK Nr 1/XXXII

 • uwagi i wnioski.

V. Rozpatrzenie wezwania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. do usunięcia naruszenia prawa – DRUK Nr 2/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego  z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – DRUK Nr 3/XXXII

 • podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2013 roku” – DRUK Nr 4/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego – DRUK Nr 5/XXXII

 1. stanowiska Komisji Rady
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

X. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. X.

XII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.