Materiały na sesję

 

  1. DRUK Nr 1/XXXII - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za 2012 rok i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok.
  2. DRUK Nr 2/XXXII - Rozpatrzenie wezwania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. do usunięcia naruszenia prawa.
  3. DRUK Nr 3/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego  z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
  4. DRUK Nr 4/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2013 roku”.
  5. DRUK Nr 5/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego.