Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 19 marca  2012 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2. De La Torre Ewa obecna obecna
3. Figas Tadeusz obecny obecny
4. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
5. Namieciński Tomasz obecny obecny
6. Nikitińska Janina obecna obecna
7. Trzepacz Zenon obecny obecny