Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2011 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Figas Tadeusz obecny obecny
2 Guga Rafał obecny obecny
3. Kuduk Eugeniusz nieobecny nieobecny
4. Nikitińska Janina obecna obecna
5. Radawiec Ryszard obecny obecny
6. Trzepacz Zenon obecny obecny
7. Witowska Jolanta obecna obecna