Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2. De La Torre Ewa obecna obecna
3. Kardasz Jarosław nieobecny nieobecny
4. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
5. Namieciński Tomasz nieobecny nieobecny
6. Nikitiński Paweł obecny obecny
7. Piasecki Jerzy obecny obecny
8. Suchomski Marek obecny obecny