Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 29 grudnia 2011r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012 – DRUK Nr 3/XV
  2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025 – DRUK Nr 4/XV

III. Wolne wnioski i informacje.