Plan pracy na 2012 r.

Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY NR XV/137/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2012 rok

Styczeń

 1. Analiza budżetu Gminy na rok 2012.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Luty

 1. Ocena sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zadłużenia.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Marzec

 1. Ocena realizacji udzielonych dotacji przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2012
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Maj

 1. Ocena realizacji udzielonych dotacji Gminie na realizację zadań zleconych przez jednostki z zakresu sektora finansów publicznych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Analiza założeń do uchwał okołobudżetowych na rok 2013 w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz taryf za wodę i ścieki.
 2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2012
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Analiza informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Październik

 1. Ocena realizacji strategicznych umów związanych z inwestycjami Parku Przemysłowego w Gardnie i Nabrzeża w Gryfinie ( umowy, aneksy do umów, zakres prac)
 2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2012
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Listopad

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za półrocze 2012 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2013
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Analiza projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2013. Wypracowanie wniosków komisji.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

Marek Suchomski