Plan pracy na 2012 r.

Załącznik nr 4 do
UCHWAŁY NR XV/137/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
Inwestycji i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej w Gryfinie na 2012 r.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2011 r.
 2. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez komisję w 2011 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Luty

 1. Informacje NT. inwestycji i remontów zgłoszonych w budżecie oraz bieżące informacje realizowanych robót
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Marzec

 1. Zapoznanie się z gospodarką odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem wysypiska śmieci i nowej ustawy śmieciowej
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Kwiecień

 1. Informacje o uporządkowaniu dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po okresie zimy
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Maj

 1. Przegląd placów zabawi boisk sportowych na terenie gminy
 2. Przegląd stanu dróg gminnych
 3. Zapoznanie się ze stanem realizacji budowy nabrzeża w Gryfinie
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Czerwiec

 1. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Lipiec

 1. Przerwa urlopowa

Sierpień

 1. Zapoznanie się ze stanem uzbrojenia terenu Wolnocłowego w Gardnie
 2. Ocena realizacji inwestycji przez GTBS
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Wrzesień

 1. Zapoznanie się z koncepcją budowy obwodnicy i planami przebudowy ul. Łużyckiej
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Październik

 1. Informacje PUK o przygotowaniu do zimy 2012/2013
 2. Propozycje komisji do budżetu na 2013 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Listopad

 1. Stan realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do studium
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Grudzień

 1. Przygotowanie planu pracy
 2. Omówienie budżetu na 2013 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

 

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Fischbach