Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.12.2011

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. 2. przyjęcie protokołu z XIII sesji. 
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

     

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok. - Druk Nr 1/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Elżbieta  Kasprzyk  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025 -  Druk Nr 2/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński
 Mieczysław Sawaryn      

Wstrzymało się:

 Krzysztof  Hładki  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 4
Przegłosowanie wniosku Wiceprzewodniczącego Rady Pawła Nikitińskiego -  do Druku Nr 3/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga  Jarosław  Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012. - z autopoprawkami Burmistrza i wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady Pawła Nikitińskiego -  Druk Nr 3/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Mieczysław Sawaryn      

Wstrzymało się:

 Eugeniusz  Kuduk  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025. -  Druk Nr 4/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński    

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2012. - przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej - do  Druku Nr 5/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2012. - z wnioskiem Komisji Rewizyjnej -  Druk Nr 5/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

     

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2012 rok. -  Druk Nr 6/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

     

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa ­ Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki. -
 Druk Nr 7/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych nr 2 i 3 miasta Gryfino. -  Druk Nr 8/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Paweł Nikitiński      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. -  Druk Nr 9/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre

     

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawki czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino. -  Druk Nr 10/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino. - Druk Nr 11/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. - Druk Nr 12/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo. - Druk Nr 13/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk  Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo gminy Gryfino. - Druk Nr 14/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk  Paweł Nikitiński  

Wstrzymało się:

 Krzysztof  Hładki  Janina  Nikitińska