Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, z dnia 05.12.2011

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 19
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Ryszard Radawiec

     

Numer głosowania: 2
Przegłosowanie zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

 Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał  Guga  Jarosław  Kardasz
 Jacek Kawka  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk  

Wstrzymało się:

 Krzysztof  Hładki  Tomasz Namieciński    

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk