Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

 

UCHWAŁA NR XX/184/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino

UCHWAŁA NR VII/63/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo

UCHWAŁA NR XXXIII/290/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXI/183/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino