Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 23 września  2011 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  Fischbach Kazimierz obecny obecny
2.  Hładki Krzysztof nieobecny nieobecny
3.  Kawka Jacek nieobecny nieobecny
4.  Skrzypiński Janusz obecny obecny
5.  Figas Tadeusz obecny obecny