Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 19 września 2011r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie koncepcji udzielania pomocy osobom bezdomnym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie i Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach z udziałem przedstawicieli OPS i Stowarzyszenia „Pod Dębami”.

III. Wolne wnioski i informacje.