Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.09.2011

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. 2. przyjęcie protokołu z X sesji. -

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 2
Rozpatrzenie skargi Pani Jadwigi Bukowskiej na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. - Druk Nr 3/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Janina  Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Paweł Nikitiński  Eugeniusz Robak    

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Mieczysław Sawaryn      

Numer głosowania: 3
Rozpatrzenie skargi grupy mieszkańców na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 4/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Tadeusz Figas

     

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz  Fischbach  Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka
 Paweł Nikitiński  Eugeniusz Robak    

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Osina, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej - Druk Nr 5/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok. - Druk Nr 6/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok. - Druk Nr 7/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński

     

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/461/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - Druk Nr 9/XI

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Jarosław  Kardasz
 Jacek Kawka  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński    

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino ­ w obrębie 5 miasta Gryfino - Druk Nr 10/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Jarosław  Kardasz
 Jacek Kawka  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 5 miasta Gryfino - Druk Nr 11/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Jarosław  Kardasz
 Jacek Kawka  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński    

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury. - Druk Nr 12/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre

     

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok. - Druk Nr 13/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 12
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia poprzez zmianę uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr VIII/61/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino - przegłosowanie wniosku komisji
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Krzysztof  Hładki
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina  Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Rafał  Guga

     

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński

 Mieczysław Sawaryn

 

 

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre

 Elżbieta  Kasprzyk

 

 

Numer głosowania: 13
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia poprzez zmianę uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr VIII/61/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino - przegłosowanie wniosku radnej Ewy De La Torre
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz  Fischbach

 Krzysztof  Hładki

 Jarosław  Kardasz

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz  Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina  Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz Robak

 Janusz Skrzypiński

 Marek  Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Przeciw:

 Rafał  Guga

 Mieczysław Sawaryn

 

 

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników. - zmiana porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz      

Nie głosowało:

 Eugeniusz  Kuduk      

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników. -
Druk Nr 15/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

     

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński