Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 31 sierpnia 2011r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Budżet zadaniowy – omówienie zagadnienia.

III. Rozpatrzenie skargi grupy mieszkańców na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wypracowanie projektu uchwały

IV. Wolne wnioski i informacje