Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, 
 na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2011 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

II. Przygotowanie placówek oświatowych do sezonu 2011/2012 – komisja wyjazdowa

III. Wolne wnioski i informacje