Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z VIII sesji  Rady Miejskiej, z dnia 09.06.2011


Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. 2. przyjęcie protokołu z VII sesji.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

 Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre

     

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. 2. przyjęcie protokołu z VII sesji. - przegłosowanie zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20
Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 2/VIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki - DRUK Nr 3/VIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa ­ Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin - DRUK Nr 4/VIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa ­ Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Dołgie, Drzenin, Sobiemyśl, Stare Brynki, Wysoka Gryfińska, Parsówek i Steklno - DRUK Nr 5/VIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino” oraz aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino” - z 2 autopoprawkami - DRUK Nr 2/VIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz

Przeciw:

 Marek  Suchomski

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Paweł Nikitiński  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino - DRUK Nr 7/VIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ­ Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino - DRUK Nr 8/VIII

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  

Nie głosowało:

 Jolanta Witowska

     

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/159/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych - z autopoprawkami - DRUK Nr 9/VIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 3
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Krzysztof  Hładki  Jacek Kawka  Mieczysław Sawaryn  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  

Wstrzymało się:

 Eugeniusz  Kuduk  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 11
Rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Rybickiego na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - przegłosowanie  skargi za zasadną - DRUK Nr 10/VIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Jacek Kawka    

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski    

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie - DRUK Nr 11/VIII

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Krzysztof  Hładki
 Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Rafał  Guga  Paweł Nikitiński  Zenon Trzepacz

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski    

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok - DRUK Nr 12/VIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie uznania rolnictwa i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej - z autopoprawką - DRUK Nr 13/VIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki
 Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn      

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas

     

Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Janusz Skrzypiński  Jolanta Witowska