Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 30 marca  2011 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  Fischbach Kazimierz obecny obecny
2.  Hładki Krzysztof obecny obecny
3.  Kawka Jacek delegacja służbowa delegacja służbowa
4.  Skrzypiński Janusz obecny obecny
5.  Figas Tadeusz obecny obecny