Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z V sesji Rady Miejskiej, z dnia 03.03.2011

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. 2. przyjęcie protokołu z IV sesji. 
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński
 Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk  

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - GŁOSOWANIE ANULOWANE z przyczyn technicznych

 

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - GŁOSOWANIE ANULOWANE z przyczyn technicznych

 

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - głosowanie nad kandydaturą Elżbiety  Kasprzyk - DRUK Nr 4/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 5
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Jarosław  Kardasz

     

Wstrzymało się:

 Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga  Jacek Kawka  Janina  Nikitińska
 Jerzy Piasecki      

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Eugeniusz Robak  Marek  Suchomski
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - głosowanie nad kandydaturą Macieja Szabałkina  - DRUK Nr 4/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - głosowanie nad kandydaturą  Jacka Kawki - DRUK Nr 4/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Janina  Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Eugeniusz Robak  Marek  Suchomski  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Zenon Trzepacz

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Janusz Skrzypiński

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

     

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Waldemara Kowacza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK NR 5/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński

     

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 182/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Mielenko - DRUK NR 6/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino w dzierżawę od Skarbu Państwa ­ Nadleśnictwa Gryfino, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo - DRUK NR 7/IV

Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S. A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Żórawie oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie, w zamian za wygaśnięcie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości
- DRUK NR 8/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

     

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Włodkowice - DRUK NR 9/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowej stanowiących drogi, położonych w m. Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 - DRUK NR 10/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino - DRUK NR 11/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, od ceny lokalu mieszkalnego, przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz ówczesnych najemców - DRUK NR 12/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz
 Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Jerzy Piasecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Elżbieta  Kasprzyk  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Eugeniusz  Kuduk

     

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica - DRUK NR 13/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - z autopoprawką Burmistrza - DRUK NR 15/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Eugeniusz  Kuduk  Mieczysław Sawaryn    

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków funduszu sołeckiego - z autopoprawką Burmistrza - DRUK NR 16/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska