Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2011r. godz. 830
c.d posiedzenia z dnia 25 stycznia 2011 r.

I. Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011 – DRUK Nr 1/IV
  2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2011 – 2025 – DRUK Nr 2/IV