Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  Figas Tadeusz obecny obecny
2  Guga Rafał obecny obecny
3.  Kuduk Eugeniusz obecny obecny
4.  Nikitińska Janina obecna obecna
5.  Radawiec Ryszard obecny obecny
6.  Trzepacz Zenon obecny obecny
7.  Witowska Jolanta obecna obecna