Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2011r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Analiza projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2011. Wypracowanie wniosków komisji.

III. Wolne wnioski i informacje.