Plan pracy na 2011 r.

Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY NR III/15/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.


PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2011 rok

Styczeń

 1. Analiza projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2011. Wypracowanie wniosków komisji.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Marzec

 1. Ocena realizacji udzielonych dotacji przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Ocena realizacji udzielonych dotacji Gminie na realizację zadań zleconych przez jednostki z zakresu sektora finansów publicznych.
 2. Ocena realizacji planów i wydatków w roku 2010.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Maj

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2010 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Ocena wykonania budżetu za 2010 rok na podstawie przedstawionego sprawozdania.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Budżet zadaniowy – omówienie zagadnienia.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Ocena realizacji planów i wydatków w I półroczu 2011.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Październik

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za półrocze 2011 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Listopad

 1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2012 .
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2012 – opracowanie wstępnych wniosków.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

Marek Suchomski