Plan pracy na 2011 r.

Załącznik nr 4 do
UCHWAŁY NR III/15/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2011 rok

Styczeń

 1. Wypracowanie stanowisk do budżetu gminy Gryfino na 2011 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Informacja dotycząca zaplanowanych remontów lokali komunalnych i w oświacie na 2011
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Zapoznanie się z gospodarką odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem wysypiska śmieci.
 2. Zapoznanie się z planem i realizacją inwestycji na terenie gminy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Informacje dotyczące uporządkowania po okresie zimowym dróg gminnych, chodników i studzienek kanalizacyjnych na terenie gminy.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Przegląd kąpielisk i ośrodków rekreacyjnych na terenie gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Przegląd placów zabaw oraz boisk sportowych na terenie gminy.
 2. Zapoznanie się z planem i realizacją inwestycji na terenie gminy.
 3. Ocena i realizacja budżetu w 2010 r.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Informacja dotycząca spełniania wymogów prawnych ochrony środowiska na terenie gminy (stanowiących zagrożenie przez przedsiębiorstwa i użytkowników prywatnych)
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Ocena działalności PUK w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy.
 2. Zapoznanie się z planem i realizacją inwestycji na terenie gminy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Przegotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu na 2012r. w zakresie inwestycji gminnych.
 2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Przygotowanie PUK do zimy 2011/2012.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Zapoznanie się z planem i realizacją inwestycji na terenie gminy.
 2. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2012 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Fischbach