Plan pracy na 2011 r.

Załącznik nr 3 do
UCHWAŁY NR III/15/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2011 rok

Styczeń

 1. Zapoznanie się ze stanem prac związanych z remontem zabytkowego budynku przepompowni ścieków przy ulicy Targowej dofinansowanym przez stronę niemiecką.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Luty
 1. Zapoznanie się z planem ferii w jednostkach kulturalno-oświatowych na terenie gminy.
 2. Sprawozdanie z działalności GDK i Biblioteki Publicznej.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Marzec
 1. Informacja nt. podziału środków finansowych na stowarzyszenia: sportowe, kulturalne i inne, oraz na remonty zabytków.
 2. Sprawozdanie z wykonania planu ferii zimowych.
 3. Sprawozdanie z działalności OPS w Gryfinie.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Kwiecień
 1. Sprawozdanie z działalności komisji i spotkanie z przedstawicielami komisji d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Sprawozdanie z działalności OSP w ujęciu rocznym.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Maj
 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez TPD, świetlic wiejskich i Biblioteki w Pniewie - komisja wyjazdowa.
 2. Zapoznanie się ze stanem dróg w okolicy Taras Północ II.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Czerwiec
 1. Bezpieczeństwo w mieście i gminie Gryfino. Spotkanie z przedstawicielami: policji, straży miejskiej, straży pożarnej.
 2. Informacja dotycząca wyników nauczania w placówkach oświatowych ( testy)
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Lipiec
 • Przerwa wakacyjna.
Sierpień
 1. Przygotowanie placówek oświatowych do sezonu 2011/2012 - komisja wyjazdowa.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Wrzesień
 1. Zapoznanie się z sytuacją ludzi oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne. Spotkanie z komisją mieszkaniową.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Październik
 1. Zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych. Spotkanie  z przedstawicielami.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwal Rady Miejskiej.
Listopad
 1. Informacja dotycząca osiągnięć kulturalnych i sportowych w 2011 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Grudzień
 1. Sporządzenie sprawozdania za 2011r.
 2. Przygotowanie planu pracy na 2012r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska