Składy Komisji Rady

VI Kadencja Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

 1. Marek Suchomski - Przewodniczący Komisji
 2. Ewa De La Torre
 3. Jarosław Kardasz
 4. Elżbieta Kasprzyk
 5. Tomasz Namieciński - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 6. Paweł Nikitiński
 7. Jerzy Piasecki

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 1. Kazimierz Fischbach - Przewodniczący Komisji
 2. Magdalena Chmura - Nycz
 3. Tadeusz Figas
 4. Krzysztof Hładki
 5. Jacek Kawka - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 6. Janusz Skrzypiński

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Janina Nikitińska - Przewodnicząca Komisji
 2. Rafał Guga
 3. Eugeniusz Kuduk
 4. Ryszard Radawiec
 5. Eugeniusz Robak
 6. Zenon Trzepacz
 7. Jolanta Witowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Komisja Rewizyjna

 1. Zenon Trzepacz - Przewodniczący Komisji
 2. Ewa De La Torre - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Tadeusz Figas
 4. Elżbieta Kasprzyk
 5. Janina Nikitińska
 6. Tomasz Namieciński
 7. Jolanta Witowska