Skład osobowy Rady Miejskiej

VI Kadencja Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie

1     Chmura – Nycz Magdalena radna niezależna
2     De La Torre Ewa Klub Radnych Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
3     Figas Tadeusz Klub Radnych Bezpartyjnego Bloku Samorządowego
4     Fischbach Kazimierz Klub Radnych Bezpartyjnego Bloku Samorządowego
5     Guga Rafał radny niezależny
6     Hładki Krzysztof radny niezależny
7     Kardasz Jarosław radny niezależny
8     Kasprzyk Elżbieta Klub Radnych Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
9     Kawka Jacek radny niezależny
10     Kuduk Eugeniusz Klub Radnych Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
11     Namieciński Tomasz Klub Radnych Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
12     Nikitińska Janina Klub Radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego
13     Nikitiński Paweł - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Klub Radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego
14     Piasecki Jerzy Klub Radnych Bezpartyjnego Bloku Samorządowego
15     Radawiec Ryszard Klub Radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego
16     Robak Eugeniusz Klub Radnych Bezpartyjnego Bloku Samorządowego
17     Sawaryn Mieczysław - Przewodniczący Rady Miejskiej Klub Radnych Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
18     Skrzypiński Janusz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
19     Suchomski Marek Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
20     Trzepacz Zenon Klub Radnych Gryfińska Inicjatywa Samorządowa
21     Witowska Jolanta Klub Radnych Platformy Obywatelskiej