Wyniki głosowania - część II z 10.11.2010

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z c.d. LVII sesji Rady Miejskiej, z dnia 10.11.2010

Numer głosowania: 1
Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - przegłosowanie zmian do porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie  głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

 Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej - Druk Nr 11/VLII

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok - Druk Nr 12/VLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie  głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk