Wyniki głosowania - część I z 04.11.2010

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z LVII sesji Rady Miejskiej, z dnia 04.11.2010

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum - przegłosowanie zmian do porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk

     

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe 2. przyjęcie protokołu z LVI sesji -

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński

     

Numer głosowania: 3
Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - wniosek radnej Kmieciak o zmianę porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn      

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach  Andrzej Kułdosz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Janusz Skrzypiński      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Rafał Guga  Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2010 rok - DRUK Nr 2/LVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Stanisław Różański      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - DRUK Nr 3/LVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz

     

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok - DRUK Nr 4/LVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz

     

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok - DRUK Nr 5/LVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. w Warszawie Al. Jerozolimskie 181 oraz Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - z poprawkami - DRUK Nr 6/LVII

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Artur Nycz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński  Marcin Para    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej - DRUK Nr 7/LVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok - DRUK Nr 8/LVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/543/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010, zmienioną uchwałą Nr LVI/613/10 Rady Miejskiej z dnia 21 października 2010 r. - DRUK Nr 9/LVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Rafał Guga

     

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzenin w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2011 - DRUK Nr 10-2/LVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 13
Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - przegłosowanie wniosku M. Sawaryna o przerwanie sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn    

Przeciw:

 Rafał Guga  Andrzej Kułdosz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas

     

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński