Wyniki głosowania - część III z 30.09.2010

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowanie z  III części  LV sesji Rady Miejskiej, z dnia 30.09.2010

Numer głosowania: 1
Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez komisje doraźne Rady oraz Komisję Rewizyjną. - przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński    

Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Ireneusz Sochaj    

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej. -

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz

     

Nie głosowało:

 Jacek Kawka