Wyniki głosowania - część II z 13.09.2010

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z c.d. LV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 13.09.2010

Numer głosowania: 1
Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez komisje doraźne Rady oraz Komisję Rewizyjną. - przegłosowanie zmiany porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Rafał Guga  Stanisław Różański    

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży - DRUK Nr 1/LV

Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Artur Nycz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Marcin Para  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska    

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nas ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 26/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino - DRUK Nr 2/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach      

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 60, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów - DRUK Nr 3/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Andrzej Kułdosz  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński      

Przeciw:

 Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Wanda Kmieciak    

Nie głosowało:

 Stanisław Różański      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 182/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Mielenko - DRUK Nr 4/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. 11 Listopada nr 58 w Gryfinie - DRUK Nr 5/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Janina Nikitińska  Artur Nycz  Eugeniusz Robak
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Paweł Nikitiński      

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Marcin Para    

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Stanisław Różański    

Numer głosowania: 7
Głosowanie anulowano z przyczyn technicznych

Numer głosowania: 8
Głosowanie anulowano z przyczyn technicznych

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino - DRUK Nr 6/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Wanda Kmieciak
 Andrzej Kułdosz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 3 w Gryfinie - DRUK Nr 7/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Artur Nycz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marcin Para  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 17 w m. Stare Brynki - DRUK Nr 8/LV

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Artur Nycz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Przeciw:

 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych o numerach: 1,2,3 i 4 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 3 w Gryfinie - DRUK Nr 9/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości - DRUK Nr 10/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński

 

 

 

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębach ewidencyjnych Czepino i nr 5 m. Gryfino oraz prawa własności budowli - DRUK Nr 11/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Janina Nikitińska  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński      

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino i wyrażenia zgody na sprzedaż tych nieruchomości - DRUK Nr 12/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Mieczysław Sawaryn      

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński

 

 

 

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Powiatowi Gryfińskiemu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, budynku stanowiącego własność Gminy Gryfino, znajdującego się na terenie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo - DRUK Nr 13/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Janina Nikitińska  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński

 

 

 

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino, od Skarbu Państwa ­ Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno - DRUK Nr 14/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Janina Nikitińska  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński

     

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK Nr 15/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Mieczysław Sawaryn

     

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński

     

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 16/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

 Mieczysław Sawaryn

     

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie - DRUK Nr 17/LV

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 7
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

 Tadeusz Figas  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Artur Nycz
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie - DRUK Nr 18/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 5
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Artur Nycz  Stanisław Różański
 Marek Sanecki      

Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie - DRUK Nr 19/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 5
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Artur Nycz  Stanisław Różański
 Marek Sanecki      

Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie - DRUK Nr 20/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 5
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Artur Nycz  Stanisław Różański
 Marek Sanecki      

Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie - DRUK Nr 21/LV

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 5
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Artur Nycz  Stanisław Różański
 Marek Sanecki      

Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Mieszka I w Gryfinie do kategorii drogi gminnej - DRUK Nr 23/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 4
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Przeciw:

 Paweł Nikitiński      

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Marcin Para    

Nie głosowało:

 Zbigniew Kozakiewicz  Artur Nycz  Stanisław Różański  Marek Sanecki

Numer głosowania: 26
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz - DRUK Nr 24/LV

Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 4
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Nie głosowało:

 Zbigniew Kozakiewicz  Artur Nycz  Stanisław Różański  Marek Sanecki

Numer głosowania: 27
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok - DRUK Nr 25/LV

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Elżbieta Kasprzyk  Artur Nycz    

Numer głosowania: 28
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 r. - DRUK Nr 26/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Lidia Karzyńska-Karpierz  Paweł Nikitiński  Artur Nycz

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Marcin Para
 Marek Sanecki      

Numer głosowania: 29
Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino - poprawka M. Saneckiego  -przegłosowanie poprawek do ust.1 pkt. 4
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas  Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  

Przeciw:

 Rafał Guga  Andrzej Kułdosz  Paweł Nikitiński  Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Stanisław Różański    

Numer głosowania: 30
Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino - z poprawką - DRUK Nr 27/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk
 Wanda Kmieciak  Andrzej Kułdosz  Eugeniusz Robak  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marcin Para      

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Artur Nycz
 Stanisław Różański      

Numer głosowania: 31
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego - DRUK Nr 28/LV

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Artur Nycz  Stanisław Różański  

Numer głosowania: 32
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i właściwymi podmiotami aktów prawa miejscowego - DRUK Nr 29/LV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

     

Numer głosowania: 33
Głosowanie nad wnioskiem o przerwanie sesjii
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Rafał Guga  Wanda Kmieciak  Andrzej Kułdosz  

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Stanisław Różański  

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Artur Nycz  Janusz Skrzypiński