Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z z LIV nadzwyczajnej  sesji  Rady Miejskiej, z dnia 19.07.2010

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy rzeczowej na sfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową - przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy mówców
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy rzeczowej na sfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową - przegłosowanie wniosku Mieczysława Sawaryna
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para  Mieczysław Sawaryn

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Andrzej Kułdosz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

 Wanda Kmieciak  Artur Nycz    

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy rzeczowej na sfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową - DRUK Nr 1/LIV

Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Mieczysław Sawaryn  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok - DRUK Nr 2/LIV

Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Artur Nycz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Janusz Skrzypiński

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach  Marcin Para  Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok - DRUK Nr 3/LIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Artur Nycz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński  Marcin Para    

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino - DRUK Nr 4/LIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Wanda Kmieciak  Andrzej Kułdosz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo - DRUK Nr 5/LIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj