Wyniki głosowania - część II z 24.06.2010

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z c.d. LIII sesji Rady Miejskiej, z dnia 24.06.2010

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/477/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i udziału w nieruchomości gruntowej - Druk Nr 4/LIII

 

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach  Elżbieta Kasprzyk    

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie - Druk Nr 5/LIII

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Mieczysław Sawaryn  Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      

Nie głosowało:

 Elżbieta Kasprzyk  Marek Sanecki  Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino ­ ul. Bol. Chrobrego nr 33 - Druk Nr 6/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Janina Nikitińska  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Marcin Para  

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino - Druk Nr 7/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Ireneusz Sochaj      

Przeciw:

 Lidia Karzyńska-Karpierz      

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka      

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino - Druk Nr 8/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

     

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta i Gminy Gryfino - z autopoprawkami i wnioskiem radnego Tomasza Namiecińskiego - Druk Nr 9/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

 Marek Sanecki

     

Nie głosowało:

 Wanda Kmieciak

     

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - Druk Nr 10/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Druk Nr 11/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 9
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Rafał Guga  Andrzej Kułdosz  Janina Nikitińska
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Janusz Skrzypiński

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Ireneusz Sochaj      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 - nowa wersja - Druk Nr 13/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Miasta i Gminy Gryfino na lata 2010-2020 - Druk Nr 14/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

     

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Gryfino na lata 2010-2020 - z autopoprawką Burmistrza - Druk Nr 15/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

     

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno ­ Opiekuńczy w Nowym Czarnowie - Druk Nr 16/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Andrzej Kułdosz  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Elżbieta Kasprzyk  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Paweł Nikitiński  Marcin Para    

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/438/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino - Druk Nr 17/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

     

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach

     

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2010-2014 - Druk Nr 18/LIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach