Wyniki głosowania - część I z 17.06.2010

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z LIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 17.06.2010

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 1.otwarcie obrad i stwierdzenie quorum - przegłosowanie zmiany porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk
 Wanda Kmieciak  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj

Wstrzymało  się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 

 

 

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

 Zbigniew Kozakiewicz

 

 

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołów: z L i LI sesji -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało  się:

 Marek Sanecki

     

Numer głosowania: 3
Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych -

Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Kazimierz Fischbach  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      

Przeciw:

 Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz    

Wstrzymało  się:

 Tadeusz Figas  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Stanisław Różański