Wyniki głosowania - część II z 29.04.2010

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowanie z c.d. LII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.04.2010

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium.  - DRUK Nr 1-1/LI
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Marcin Para Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj   

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz Artur Nycz  

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - DRUK Nr 10/LI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński   

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów - DRUK Nr 11/LI

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Marcin Para Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładzie pomocy społecznej oraz zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno ­ opiekuńczym - DRUK Nr 12/LI
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz Lidia Karzyńska-Karpierz  

Nie głosowało:

 Marcin Para Janusz Skrzypiński