Wyniki głosowania - część I z 22.04.2010

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z LII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 22.04.2010

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołu z XLIX sesji. -
Radni głosowali następująco:  

Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 16

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para

 Eugeniusz Robak

 Stanisław Różański Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołu z XLIX sesji. - głosowanie zmiany porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas Janina Nikitińska  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Włodkowice - DRUK NR 4/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz Wanda Kmieciak  

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Gryfino w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie - DRUK NR 6/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Wanda Kmieciak
 Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Janusz Skrzypiński

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn   

Wstrzymało się:

 Ireneusz Sochaj   

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-Nycz Lidia Karzyńska-Karpierz  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 - DRUK NR 7/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marcin Para Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj   

Przeciw:

 Paweł Nikitiński   

Wstrzymało się:

 Lidia Karzyńska-Karpierz   

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz   

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodnika w m. Pniewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121 - DRUK NR 8/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 4
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz Elżbieta Kasprzyk Andrzej Kułdosz Marek Sanecki

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin ­ Chwarstnica, w miejscowości Chwarstnica - głosowanie wniosku o przerwanie sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn  

Przeciw:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
 Andrzej Kułdosz Stanisław Różański Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

 Eugeniusz Robak Janusz Skrzypiński  

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz

 

 

 

 

Przerwa do 29 kwietnia 2010r. do godz.1200