Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LI uroczystej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 13 kwietnia 2010 r. o godz. 1600

I. Otwarcie obrad.

II. Uczczenie pamięci ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.

  • wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • uczczenie ofiar minutą ciszy,
  • przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
  • wystąpienie Honorowego Obywatela Ks. Kanonika Bronisława Kozłowskiego.

III. Podpisanie listów kondolencyjnych do Marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu sesji ok. 1630 odbędzie się przemarsz ulicami miasta na cmentarz komunalny w Gryfinie i złożenie kwiatów pod pomnikiem „Golgota Wschodu”.