Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z L sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 18.03.2010

 

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołów: z XLV, XLVII i XLVIII sesji. -

Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 14

Za:

 Kazimierz Fischbach Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński   

Nie głosowało:

 Tadeusz Figas   

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołów: z XLV, XLVII i XLVIII sesji. - przegłosowanie zmian w porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn  

Wstrzymało  się:

 Tadeusz Figas Rafał Guga Wanda Kmieciak Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj   

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka -

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 4/L

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino - DRUK Nr 5/L
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało  się:

 Jacek Kawka Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo - DRUK Nr 6/L
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński Paweł Nikitiński Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński

Przeciw:

 Andrzej Kułdosz   

Wstrzymało  się:

 Magdalena Chmura-Nycz Kazimierz Fischbach Rafał Guga Wanda Kmieciak
 Janina Nikitińska Marcin Para Ireneusz Sochaj 

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym - DRUK Nr 7/L

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Lidia Karzyńska-Karpierz  

Wstrzymało  się:

 Kazimierz Fischbach Rafał Guga Zbigniew Kozakiewicz Paweł Nikitiński

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino ­ ul. 9 Maja nr 5 -
DRUK Nr 8/L
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marcin Para Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka   

Wstrzymało  się:

 Andrzej Kułdosz Paweł Nikitiński Eugeniusz Robak 

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stare Brynki - DRUK Nr 9/L

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 10/L

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński   

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 11/L

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało  się:

 Paweł Nikitiński Marcin Para  

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino - DRUK Nr 12/L
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/364/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej - przegłosowanie wniosku wniosek radnego Marka Saneckiego

Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Elżbieta Kasprzyk Paweł Nikitiński Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Marcin Para Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Janina Nikitińska   

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/364/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej -
DRUK Nr 13/L
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Eugeniusz Robak Stanisław Różański Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Marek Sanecki   

Nie głosowało:

 Marcin Para

   

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - przegłosowanie wniosku radnej  Elżbiety Kasprzyk do projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn  

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach Rafał Guga Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak
 Ireneusz Sochaj   

Wstrzymało  się:

 Tadeusz Figas   

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz Stanisław Różański Janusz Skrzypiński 

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - z wnioskiem radnej Elżbiety Kasprzyk - DRUK Nr 14/L
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

 Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Marcin Para Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn

Przeciw:

 Eugeniusz Robak

   

Wstrzymało  się:

 Tadeusz Figas Rafał Guga Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz Stanisław Różański  

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010 - z autopoprawką Burmistrza - DRUK Nr 15/L
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz   

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej - DRUK Nr 17/L

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Paweł Nikitiński   

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz Rafał Guga  

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin ­ Chwarstnica, w miejscowości Chwarstnica - przegłosowanie wniosku o sporządzenie i zamkniecie listy mówców.
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Marek Sanecki Janusz Skrzypiński 

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn   

Wstrzymało  się:

 Tomasz Namieciński   

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin ­ Chwarstnica, w miejscowości Chwarstnica - przegłosowanie wniosku o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn  

Przeciw:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Wanda Kmieciak
 Andrzej Kułdosz Stanisław Różański Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Wstrzymało  się:

 Eugeniusz Robak

   

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin ­ Chwarstnica, w miejscowości Chwarstnica - DRUK Nr 18/L

Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Wanda Kmieciak
 Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj   

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn  

Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 r. - przegłosowanie wniosku wniosek Komisji Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Marcin Para Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach Rafał Guga Wanda Kmieciak Andrzej Kułdosz
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało  się:

 Tadeusz Figas Janina Nikitińska Paweł Nikitiński 

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

   

Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 r. - nowa wersja  z wnioskiem Komisji Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - DRUK Nr 19/L
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński Marcin Para Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Stanisław Różański   

Wstrzymało  się:

 Kazimierz Fischbach Rafał Guga Wanda Kmieciak Andrzej Kułdosz
 Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Eugeniusz Robak 

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

   

Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/514/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2010 rok - Przegłosowanie wniosku Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Andrzej Kułdosz
 Eugeniusz Robak Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn 

Wstrzymało  się:

 Wanda Kmieciak

   

Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/514/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2010 rok - DRUK Nr 20/L
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marcin Para Eugeniusz Robak
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński 

Wstrzymało  się:

 Andrzej Kułdosz Paweł Nikitiński Stanisław Różański Ireneusz Sochaj

Numer głosowania: 26
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Bukowskiego na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK Nr 21/L

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Marcin Para Eugeniusz Robak Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Stanisław Różański

   

Numer głosowania: 27
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Rady - DRUK Nr 22/L
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało  się:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Wanda Kmieciak Andrzej Kułdosz
 Janusz Skrzypiński   

Nie głosowało:

 Rafał Guga Eugeniusz Robak Stanisław Różański 

Numer głosowania: 28
Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie - DRUK Nr 23/L

Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj 

Przeciw:

 Eugeniusz Robak

   

Wstrzymało  się:

 Tadeusz Figas Wanda Kmieciak Andrzej Kułdosz Janusz Skrzypiński

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach Rafał Guga Stanisław Różański 

Numer głosowania: 29
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie - DRUK Nr 24/L

Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 4
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało  się:

 Tadeusz Figas Wanda Kmieciak Eugeniusz Robak Janusz Skrzypiński

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach Rafał Guga Andrzej Kułdosz Stanisław Różański

Numer głosowania: 30
Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie - DRUK Nr 25/L
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 5
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało  się:

 Tadeusz Figas Wanda Kmieciak Janusz Skrzypiński 

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach Rafał Guga Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański