Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
L sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 18 marca 2010 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XLV, XLVII i XLVIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2009 rok – DRUK Nr 1/L

 • uwagi i wnioski.

VII. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2009 rok – DRUK  Nr 2/L

 • uwagi i wnioski.

VIII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010 rok – DRUK  Nr 2-1/L

 • uwagi i wnioski.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka – DRUK  Nr 3/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 4/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 5/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo – DRUK Nr 6/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK Nr 7/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – ul. 9 Maja nr 5 – DRUK Nr 8/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie Stare Brynki – DRUK Nr 9/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK Nr 10/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK Nr 11/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 12/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/364/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych  w zakresie kultury fizycznej – DRUK Nr 13/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – DRUK Nr 14/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2010 – DRUK Nr 15/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino – DRUK Nr 16/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej – DRUK Nr 17/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1364Z Drzenin – Chwarstnica, w miejscowości Chwarstnica – DRUK Nr 18/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 r. – DRUK  Nr 19/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/514/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2010 rok – DRUK Nr 20/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Bukowskiego na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK Nr 21/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Rady – DRUK Nr 22/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIX. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK Nr 23/L

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXXI. Wolne wnioski i informacje.