zapytania do SIWZ

zapytania do SIWZ

ZAPYTANIE 1

SKF – kredyt długoterminowy/01/06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Udzielenie Gminie Gryfino kredytu długoterminowego”.

Informujemy, że w związku z prowadzonym w/w przetargiem do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Dotyczy: SIWZ na Zadanie pn. „Wykup obiektów sportowych wraz z wyposażeniem od Fundacji na rzecz budowy obiektów sportowych w mieście i gminie Gryfino".

W dniu 08. 06.2006 wpłynęły następujące zapytania:

Załączniki do pisma:

 1. Aktualne zadłużenie (kredyty, pożyczki, gwarancje bankowe i poza bankowe i ich zabezpieczeni oraz terminy spłaty)
  Dane dotyczące aktualnego zadłużenia, znajdują się w załącznikun nr 16. do Uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 22 grudnia 2005r. stanowiącym załącznik nr 3 do pisma znak: SKF-kredyt długoterminowy /01/06
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 oraz opinia RIO
 3. Uchwała budżetowa na rok 2006 wraz załącznikami, zmianami w tym prognozą długu publicznego do min 2011 r.
 4. Opinia RIO dotycząca projektu budżetu na rok 2006
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2006 r. wraz z informacją o wysokości podatku od nieruchomości, wysokości otrzymanych dotacji oraz liczbie ludności
 6. Opinia RIO dotycząca prognozy długu publicznego.
 7. Opinia RIO dotycząca możliwości spłaty kredytu (2,3 mln zł)

Dodatkowe załączniki:

 1. Operat szacunkowy
 2. Pismo FUNDACJI NA RZECZ BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
 3. Odpis z księgi wieczystej
 4. Sprawozdania Rb-NDS
 5. Sprawozdanie Rb-Z
Lista załączników:
Odpis z księgi wieczystej [4191090 bajtów]
Operat szacunkowy [2479762 bajtów]
opinia RIO [457339 bajtów]
Opinia RIO dotycząca możliwości spłaty kredytu (2,3 mln zł) [360680 bajtów]
Opinia RIO dotycząca prognozy długu publicznego. [431672 bajtów]
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu na rok 2006 [964654 bajtów]
Pismo FUNDACJI NA RZECZ BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH [250711 bajtów]
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2006 r. wraz z informacją o wysokości podatku od nieruchomości, wysokości otrzymanych dotacji oraz liczbie ludności [7557321 bajtów]
strona 1 [193656 bajtów]
strona 1 [190325 bajtów]
strona 1 [176116 bajtów]
strona 1 [235740 bajtów]
strona 1 [250082 bajtów]
strona 1 [271842 bajtów]
strona 2 [167881 bajtów]
strona 2 [160360 bajtów]
strona 2 [204798 bajtów]
strona 2 [204634 bajtów]
strona 2 [232678 bajtów]
strona 3 [46728 bajtów]
strona 3 [63724 bajtów]
W dniu 08. 06.2006 wpłynęły następujące zapytania: [250198 bajtów]