Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, z dnia 29.12.2009

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. - DRUK Nr 1/XLVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Artur Nycz Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok. - DRUK Nr 2/XLVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Artur Nycz Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk Paweł Nikitiński