Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLVII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 21.12.2009

 

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołu z XLIV sesji. - wniosek radnego Pawła Nikitińskiego

Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 15

Za:

 Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Eugeniusz Robak Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn 

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Zbigniew Kozakiewicz Stanisław Różański

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołu z XLIV sesji. - wprowadzenie do porządku obrad sesji DRUKU Nr 11/XLVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński   

Numer głosowania: 3
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołu z XLIV sesji. - wprowadzenie do porządku obrad sesji DRUKU Nr 12/XLVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Wanda Kmieciak
 Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak Stanisław Różański 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Tomasz Namieciński
 Marcin Para Mieczysław Sawaryn  

Wstrzymało się:

 Zbigniew Kozakiewicz Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marek Sanecki

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2010 rok. - DRUK Nr 1/XLVII

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 18

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Janusz Skrzypiński

Nie głosowało:

 Jacek Kawka Marcin Para  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2010 rok. - wniosek Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do planu pracy Rady w miesiącu styczniu "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Gryfino w latach 2008-2009"
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Andrzej Kułdosz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki

Przeciw:

 Zbigniew Kozakiewicz Artur Nycz  

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj   

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

   

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2010 rok. - wniosek Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do planu pracy Rady w miesiącu lutym "Informacji na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Artur Nycz   

Nie głosowało:

 Jacek Kawka   

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2010 rok. - wniosek Komisji Spraw Społecznych o wprowadzenie do planu pracy Rady w miesiącu styczniu "Debaty nt. kultury fizycznej i sportu w Gminie Gryfino"
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Stanisław Różański Marek Sanecki 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Artur Nycz Eugeniusz Robak 

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński Marcin Para Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Tadeusz Figas Jacek Kawka Janusz Skrzypiński 

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2010 rok. - wniosek Komisji Spraw Społecznych o wprowadzenie do planu pracy Rady w miesiącu styczniu "Debaty nt. kultury fizycznej i sportu w Gminie Gryfino" - drugie głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Artur Nycz Marek Sanecki Janusz Skrzypiński

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas Tomasz Namieciński Marcin Para 

Nie głosowało:

 Jacek Kawka Stanisław Różański  

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2010 rok. - wniosek Komisji Planowania Przestrzennego o wprowadzenie do planu pracy Rady w miesiącu maju "Informacji nt. przebiegu realizacji inwestycji na terenie Gminy"
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20


   Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Rafał Guga Jacek Kawka  

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2010 rok. - DRUK Nr 2/XLVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Rafał Guga Jacek Kawka  

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa ­ Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica. - DRUK Nr 3/XLVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

   

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino. - DRUK Nr 4/XLVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Jacek Kawka Marek Sanecki  

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębach ewidencyjnych Sobiemyśl, Sobieradz, Żórawki i nr 5 m. Gryfino oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tych gruntach. - DRUK Nr 5/XLVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

   

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości. - DRUK Nr 6/XLVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Marek Sanecki Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Jacek Kawka   

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ulica Okrężna. - DRUK Nr 8/XLVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Jacek Kawka Artur Nycz  

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino. - DRUK Nr 9/XLVII
R
adni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Jacek Kawka Artur Nycz  

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. - DRUK Nr 10/XLVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj   

Nie głosowało:

 Jacek Kawka Wanda Kmieciak Artur Nycz 

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Gryfino, udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryfinie. - DRUK Nr 11/XLVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Paweł Nikitiński
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz Janina Nikitińska

Nie głosowało:

 Jacek Kawka Artur Nycz